Search result for

หลอดเลือด

(55 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอดเลือด-, *หลอดเลือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดเลือดดำ[N] vein, Syn. เส้นเลือดดำ, หลอดโลหิตดำ, Example: ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำของปอดถ้ามีมากจะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างอื่น
หลอดเลือดฝอย[N] capillary, Syn. เส้นเลือดฝอย, Example: การงอกของหลอดเลือดฝอยเข้ามาเลี้ยงมะเร็งมากขึ้นๆ ทำให้มะเร็งโตขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอดเลือดน. ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะเป็นหลอดสำหรับนำเลือดไปสู่หรือออกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย, เส้นเลือด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phlebectasia; varicosity; venectasiaหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venectasia; phlebectasia; varicosityหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicosity; phlebectasia; venectasiaหลอดเลือด(ดำ)ขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lingual varicosityหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicosity, lingualหลอดเลือด(ดำ)ลิ้นขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicoceleหลอดเลือด(ดำ)อัณฑะขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varixหลอดเลือดขอด, หลอดน้ำเหลืองขอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aneurysm, abdominalหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal aneurysmหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phleb(o)-; ven(o)-หลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aortic aneurysmหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง [TU Subject Heading]
Aortic aneurysm, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพอง [TU Subject Heading]
Arteriesหลอดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Arteriosclerosisหลอดเลือดแดงแข็ง [TU Subject Heading]
Blood-vesselsหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Carotid arteriesหลอดเลือดแดงคาโรติด [TU Subject Heading]
Cerebrovascular disordersหลอดเลือดสมองผิดปกติ [TU Subject Heading]
Coronary arteriosclerosisหลอดเลือดแดงของหัวใจแข็ง [TU Subject Heading]
Coronary stenosisหลอดเลือดหัวใจตีบ [TU Subject Heading]
Coronary vessel anomaliesหลอดเลือดหัวใจผิดปกติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- For an old man who had a stroke, it is.- สำหรับชายชราที่มีโรคหลอดเลือดสมองเป็น 12 Angry Men (1957)
We've been giving her intravenous antibiotics for ten days.เราได้รับการให้เธอ ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เป็นเวลา 10 วัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I suggest blood from the vein. I hope I'm not out of line.ผมแนะนำว่าควรจะตรวจเลือดที่มาจากหลอดเลือดโดยตรง ผมหวังว่าคงจะไม่ทำให้เราหลงประเด็นไป Gattaca (1997)
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย? GTO (1999)
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง GTO (1999)
That's "cardiovascular". It means "heart problems"."หลอดเลือดหัวใจ" หมายถึง "เป็นโรคหัวใจมั้ย" Goal! The Dream Begins (2005)
- Circulatory system of a deer? - Shut up.ระบบหลอดเลือดของกวาง เงียบเลย A Change Is Gonna Come (2007)
You didn hit an artery,did you?คุณไม่ได้ทำหลอดเลือดแตกนะ ใช่ไหม The Heart of the Matter (2007)
Chest pain, tamponade, ruptured aorta?เจ็บหน้าอก,หลอดเลือดออโรต้าฉีก Kung Fu Fighting (2007)
The trick is to envision the artery like a spaghetti noodle-- pliable, but not too fragile.เทคนิคนี้จะทำให้หลอดเลือดแดงเหมือน เส้นสปาเกตตี้ งอได้ แต่ไม่อ่อนเกินไป Kung Fu Fighting (2007)
It's a blockage, left main coronary artery. It's totally closed off.มันอุดตัน,หลอดเลือดแดง หลักทางซ้าย มันปิดหมดเลย Kung Fu Fighting (2007)
The bullet was less than an inch from his aorta. The surgery was successful.กระสุนเฉียดหลอดเลือด ใหญ่ไปไม่ถึงนิ้ว Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดเลือด[n.] (løtleūat) EN: vein   FR: vaisseau sanguin [m] ; veine [f]
หลอดเลือดดำ[n.] (løtleūat dam) EN: vein   FR: veine [f]
หลอดเลือดแดง[n.] (løtleūat daēng) EN: artery   FR: artère [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood vessel[N] หลอดเลือด
vessel[N] หลอดเลือด, Syn. vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
bloodletting(บลัด'เลททิง) n. การผ่าเอาเลือดออก,การผ่าหลอดเลือดดำ, See also: bloodletter n. ผู้ผ่าเอาเลือดออก, Syn. bloodshed
cardiovascularadj. เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
carotidadj. เกี่ยวกับหลอดเลือดแดงหลักของคอ
coronary arteryหลอดเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจ
intravenous(อินทระวี'นัส) adj. ภายในหลอดเลือดดำ,เข้าไปในหลอดเลือดดำ.
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม
periarteritis nodosaเยื่อหุ้มหลอดเลือดชั้นนอกอักเสบ
phlebitisหลอดเลือดดำอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
Neovascularizationหลอดเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณที่ผิดปกติ (เช่นในสภาวะของจอประสาทตา) หรือในเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ (เป็นเนื้องอก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top