ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอกหลอน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอกหลอน-, *หลอกหลอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกหลอน[V] haunt, See also: frighten, scare, Syn. หลอก, Example: ผู้แพ้ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆ หลอกหลอนผู้ชนะตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลอกหลอนก. เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้สะดุ้งตกใจกลัว เช่น ถูกผีหลอกหลอน, อาการที่ภาพหรือเสียงอันน่ากลัว น่าหวาดเสียว หรือสะเทือนใจที่ตนเคยประสบมา คอยรบกวนจิตใจอยู่ เช่น ภาพเด็กที่ถูกรถชนตายมาคอยหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haunt me, then.เช่นนั้นจงหลอกหลอนฉัน Wuthering Heights (1992)
Something's waiting now to pounce and how you'll - Screamรอคอยท่าหลอกหลอนให้ตกใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
He is haunting me.เขาตามมาหลอกหลอนฉัน Woman on Top (2000)
But I survived and, instead of letting that scare me, I kept on going.แต่ฉันก็รอดมาได้ และแทนที่จะ ปล่อยให้มันหลอกหลอนฉัน 21 Grams (2003)
You won't be haunted by his memory.คุณจะไม่โดนหลอกหลอนโดยความทรงจำเกี่ยวกับเขา The Forgotten (2004)
I'm not going to let this affect meถ้าฉันไม่สู้ มันก็จะตามมาหลอกหลอนฉัน Rice Rhapsody (2004)
Listen, I know it isn't easy, Rodney but a dream that you don't fight for can haunt you for the rest of your life.ฟังนะ ร็อดนี่ย์ พ่อรู้ว่ามันไม่ง่าย แต่ความฝันที่เราไม่พยายามทำให้มันเป็นจริง จะตามหลอกหลอนเราไปตลอดชีวิตนะลูก Robots (2005)
As long as you guys are here, the same thing will keep happening.ตราบใดที่พวกแกยังมีชีวิตอยู่ มันก็จะคอยตามหลอกหลอนพวกแกไปเรื่อยๆ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
We are haunted by sorrows we cannot name.เราถูกหลอกหลอนด้วยความเศร้า ที่เราไม่รู้จัก Æon Flux (2005)
That's what's really haunting you, isn't it?นั่นคือสิ่งที่ หลอกหลอนคุณจริงๆ ใช่มั้ย Just Like Heaven (2005)
- Yeah.ที่คอยหลอกหลอน L.D.S.K. (2005)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunt[VT] หลอกหลอน, See also: หลอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
phantasy(แฟน'ทะซี) n. ภาพหลอน,สิ่งหลอกลวง,ภาพจินตนาการ,ปีศาจที่หลอกหลอน,ภาพเพ้อฝัน
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal

English-Thai: Nontri Dictionary
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top