ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบๆซ่อนๆ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบๆซ่อนๆ-, *หลบๆซ่อนๆ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You live like an animal. You hide out like a criminal.เจ้าอยู่เยี่ยงสัตว์ป่า หลบๆซ่อนๆเหมือนอาชญากร Snow White: A Tale of Terror (1997)
But since Danny was afraid they'd take him away on account of some business concerning documents and visas the boy lived his early years always hiding in the belly of the Virginianเพราะแดนนี่กลัวว่าจะโดนแย่งเขาไป เพราะปัญหาเรื่องเอกสารกับวีซ่า เด็กเลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ The Legend of 1900 (1998)
Few knew where they were.พวกเขาก็เลยหลบๆซ่อนๆ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Your Ninja can't stay hidden.นินจาของนายคงอยู่แบบหลบๆซ่อนๆไม่ได้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
And that way we're not running around here like a bunch of fucking Chinamen.แล้ววิธีนี้ เราจะได้ไม่ต้อง มาคอยหลบๆซ่อนๆด้วย Alpha Dog (2006)
Hiding him away like that, it's-it's ruining his life.ผมว่าการแยกเขาไปเลี้ยงแบบหลบๆซ่อนๆ ยิ่งเป็นการทำร้ายเขา The Last King of Scotland (2006)
From part-time lovers, to fuII-time Iive-in lovers.จากรักหลบๆซ่อนๆ เป็นรักที่เปิดเผย Namastey London (2007)
That's why we decided to make our existence known.เราจึงตัดสินใจแล้วว่า จะไม่อยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆอีก Strange Love (2008)
I can't go back to living in and out of motels constantly looking over my shoulder.ฉันไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต แบบหลบๆซ่อนๆในโรงแรม แล้วต้องคอยระวังหลังตลอด Deal or No Deal (2008)
We--we can't keep doing this. sneaking around.เราจะหลบๆซ่อนๆแบบนี้ ไปตลอดไม่ได้ Pilot (2008)
We would have to work under the radar.เราจึงต้องทำงานหลบๆซ่อนๆ แบบนี้ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
All this sneaking around, it's mad. You've been separated for months.ทั้งหมดนี้ได้แต่หลบๆซ่อนๆ มันบ้าสิ้นดีเลย คุณแยกกันอยู่ตั้งหลายเดือนแล้ว Episode #1.1 (2010)

English-Thai: Nontri Dictionary
stealthy(adj) หลบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลึกลับ,ลักลอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top