ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลงระเริง

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลงระเริง-, *หลงระเริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลงระเริง[V] indulge in, See also: wallow in, Example: เด็กต่างจังหวัดบางคนเมื่อเข้ามาเรียนในกรุง ก็หลงระเริงกับแสงสีจนเกือบจะเสียคน, Thai definition: หลงในความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think he's saying, "She's not a virgin."...เพื่อความบริสุทธิ์ในดวงจิต... ...และหลีกเลี่ยงความหลงระเริงในตน... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And he got caught upin the L.A. scene and he's been messed up ever since.และก็หลงระเริงไปกับแอลเอ ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เสียคน Raise Your Voice (2004)
She did it because she got off on it. Okay, I understand.เธอทำมันเพราะหลงระเริง โอเค ฉันเข้าใจ Mr. Brooks (2007)
And now, like all self-indulgent, Vaguely adolescent musicians,และตอนนี้ เหมือนนักดนตรีหนุ่มที่หลงระเริง The Damage a Man Can Do (2008)
I just got so caught up in my own success,ข้ามัวแต่หลงระเริงอยู่กับความสำเร็จ Holocron Heist (2009)
It's a bit like, pulling legs off flies.มันเหมือนกับหลอกให้หลงระเริง จนชะล่าใจ Episode #1.3 (2010)
He's too sick in love to see the truth.เขามัวหลงระเริงในความรัก เกินกว่าจะเห็นความเป็นจริง Chuck Versus the Cubic Z (2010)
You're a new yorker. You love the theater, museums.เธอเป็นคนในเมืองใหญ่ หลงระเริงแสงสี You Must Meet My Wife (2010)
Dream on, lady.หลงระเริงกับความคิดจินตนาการที่เห็นแก่ตัว Episode #1.20 (2011)
The libertine circle has come to an end.วงเวียนแห่งความหลงระเริง ได้ถึงคราวสิ้นสุด Kill Your Darlings (2013)
The suicidal and the profligate.ฆ่าตัวตายและหลงระเริง Inferno (2016)
Nonsense. There's always a need to indulge in pleasure.เรื่องไร้สาระ มีเสมอความจำเป็น ที่จะหลงระเริงในความสุข Underworld: Blood Wars (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intoxicated[ADJ] หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ), See also: มัวเมา, Syn. rapt, enthralled
riot[VI] สำมะเลเทเมา, See also: หลงระเริง, Syn. abandon oneself, loosen up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst

English-Thai: Nontri Dictionary
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
libertine(n) คนไร้ศีลธรรม,ผู้หลงระเริง,ผู้ปล่อยตัว
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top