ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยุดชั่วคราว

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุดชั่วคราว-, *หยุดชั่วคราว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดชั่วคราว[V] pause, Example: เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวหากคุณกดปุ่มนี้ติดกัน 2 ครั้ง, Thai definition: พักชั่วระยะเวลาครู่หนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thos traom woll stop temporaroly due to a rock slode om the tracks.รถไฟขบวนนี้ขอหยุดชั่วคราว เพราะมีก้อนหินขวางทางรางรถไฟ. Millennium Actress (2001)
- Maybe we should press pause.บางทีเราควรกดปุ่มหยุดชั่วคราว Family Ties (2009)
Or you could help us properly, and I'll stand them down.หรือถ้านายช่วยเรา \ ฉันก็จะให้พวกเขาหยุดชั่วคราว A Study in Pink (2010)
Trading is about to be suspended in New York.การซื้อขายที่นิวยอร์คหยุดชั่วคราว Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Peter, I want you to stand down, let Detective Cohen take the lead on this case.ปีเตอร์ฉันอยากให้คุณหยุดชั่วคราว ปล่อยให้นักสืบโคเฮนทำคดีนี้ไป Catch You Later (2015)
All shipment of articles will be suspended until it is recovered.การส่งบทความต้องหยุดชั่วคราว จนกว่าเราจะเจอตราประทับนั่น Guernica (2016)
We had to take a break.เราต้องหยุดชั่วคราว Ordinary World (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhrāo) EN: pause ; suspend temporarily   FR: faire une pause ; suspendre temporairement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermit[VT] หยุดชั่วคราว, See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว, Syn. suspend
intermit[VI] หยุดชั่วคราว, See also: หยุดพัก, พักชั่วคราว, Syn. pause
suspensive[ADJ] หยุดชั่วคราว, See also: เลื่อนไปก่อน, Syn. deferred, abeyant
suspensory[ADJ] หยุดชั่วคราว, See also: ระงับชั่วคราว, เลื่อนไปก่อน, Syn. abeyant, postponed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว,การไม่ตกลงกัน,การพัวพัน,การเกี่ยวข้อง,ที่จอดเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top