ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยุกหยิก

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุกหยิก-, *หยุกหยิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก[V] fidget, Syn. ขยุกขยิก, Ant. นิ่งๆ, Example: เขาหยุกหยิกตลอดเวลาขณะที่ช่างแต่งหน้ากำลังลงรองพื้นให้, Thai definition: อยู่ไม่สุข
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยุกหยิกก. ขยุกขยิก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was as giddy as a schoolboy.เขาหยุกหยิก เหมือนเด็ก ม.ปลาย... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He was never giddy, even when he was a schoolboy.เขาไม่เคยหยุกหยิก, แม้แต่ตอนที่เขาเป็นเด็ก ม.ปลาย... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, I think I saw his nose twitch.เฮ้ ฉันคิดว่าฉันเห็นจมูกหยุกหยิกนะ G-Force (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top