ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยำเป

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยำเป-, *หยำเป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยำเป[ADV] dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยำเปว. มีความประพฤติเละเทะหมกมุ่นในอบายมุข เช่น เขาเป็นคนหยำเป
หยำเปอาการที่เมามายจนครองสติไม่อยู่ ในคำว่า เมาหยำเป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they even took the liberty to hire an alcoholic skipper, who likes to drink martinis and fuckin' play slalom with the icebergs.ขี้ เมาหยำเปที่ชอบดื่มมาร์ตินนี่ แล้วเขาก็ชนภูเขาน้ำแข็ง Good Will Hunting (1997)
That's what I heard. Drunk, with a smile on his face.ได้ข่าวมา เมาหยำเปอยู่แถวนั้น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
So whose fault is it, really, that you've ended up a rum-pot deckhand what takes orders from pirates?แล้วเป็นความผิดใคร .. จริง ๆ ที่นายต้องจมปลักโสโครก ขี้เมาหยำเป สุดท้ายก็ต้องมาเป็นขี้ข้าพวกโจร Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
It's secretary's day, and it says I'm sorry about crashing your protest with that drunken, self-immolating baby boomer.พร้อมด้วยขี้เมาหยำเปที่เผาบูชายัญตัวเอง Spanish 101 (2009)
'Cause I'm drunk as hell and you're still here!"เพราะฉันก็ยังเมาหยำเป แต่เธอก็ยังอยู่นี่อยู่ดี" The Guitarist Amplification (2009)
Smart idea considering how trampy you get when you've had a few.สมองอันชาญฉลาดของฉัน รับรู้ได้ว่าเธอหยำเปแค่ไหน ตอนเหล้าใกล้หมด The Skank Reflex Analysis (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuddle(ฟัด'เดิล) {fuddled,fuddling,fuddles} vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน,ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate,confuse

English-Thai: Nontri Dictionary
tipple(vi) เมาหยำเป,จิบเหล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top