ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยอดน้ำมัน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยอดน้ำมัน-, *หยอดน้ำมัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing's left.หยอดน้ำมันให้ลื่นซิ Rapa Nui (1994)
Keep moving, grease spot.เดินต่อไป ต้องหยอดน้ำมันซะหน่อย Duel of the Droids (2008)
- Grease his wheels. - Grease him?หยอดน้ำมันให้เขา หยอดน้ำมันเขา? Chuck Versus the First Kill (2009)
I'm sorry about this, Sharice. What it is, I don't oil it.เสียใจด้วยนะ ชาริซ อะไร ฉันไม่ได้หยอดน้ำมัน Seven Psychopaths (2012)
How come you're laying all this grease on me to keep him alive?คุณหยอดน้ำมันผมปล่อยให้มันมีชีวิตได้ไง The Scarecrow (2015)
Oil up the hitch, make sure it's ready to go, and drain the waste water tank.หยอดน้ำมันเพลารถ แล้วก็ถ่ายน้ำเสียทิ้ง El Jefe (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: lubricate ; oil ; grease   FR: lubrifier ; huiler ; graisser
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: grease one's palm ; tip   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grease[VT] หยอดน้ำมัน, Syn. oil, slick
lubricate[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ทำให้ลื่น
oil[VT] หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น, Syn. lubricate, grease
slush[VT] หยอดน้ำมันหล่อลื่น, See also: ใช้น้ำมันหล่อลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
olican(ออล'ลิแคน) n. การหยอดน้ำมันหล่อลื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
lubricate(vt) หยอดน้ำมันเครื่อง,ทำให้ลื่น,หล่อลื่น
lubricator(n) ผู้หยอดน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง,เครื่องพ่นน้ำมัน
oil(vt) หยอดน้ำมัน,ใส่น้ำมัน,ทำให้คล่อง,ทาน้ำมัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top