Search result for

หมึก

(60 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมึก-, *หมึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมึก[N] ink, Syn. น้ำหมึก, Example: ปากกาแท่งนี้หมึกหมดเสียแล้ว, Thai definition: น้ำหรือแท่งสำหรับขีดเขียน ตามปกติมีสีดำจัด, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมึกน. นํ้าที่ใช้ในการขีดเขียนหรือการสักลวดลายตามตัว ปรกติมีสีดำจัด จึงใช้เปรียบกับของดำว่า ดำเป็นหมึก, น้ำหมึก ก็ว่า. (จ.)
หมึกโดยปริยายหมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ขีดเขียนหรือพิมพ์หนังสือเป็นต้น เช่น หมึกแดง หมึกแห้ง หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ลายมือ.
หมึกน. ชื่อสัตว์ทะเลที่ไม่ใช่ปลา ไม่มีกระดูกสันหลัง ชั้น Cephalopoda ไฟลัม Mollurea มีอวัยวะที่เรียกกันว่า หนวดหรือแขน อยู่รอบปาก ใช้พยุงตัวและจับเหยื่อ มีถุงบรรจุน้ำสีดำคล้ายหมึกสำหรับปล่อยลงน้ำเพื่อพรางตัว มีหลายชนิด เช่น หมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonisEhrenberg) ในวงศ์ Sepiidae หมึกกล้วย [Photololigo duvaucelii (d’ Orbigny)] ในวงศ์ Loliginidae, ปลาหมึก ก็เรียก.
หมึกจีนน. แท่งหมึกสีดำ ก่อนใช้ต้องฝนกับน้ำ แล้วใช้พู่กันป้ายเขียน.
มสิหมึก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bistreหมึกเขม่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inkหมึก [TU Subject Heading]
Printing inkหมึกพิมพ์ [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Indian Inkหมึกอินเดีย [การแพทย์]
Indian Ink Preparationหมึกอินเดียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're doing this because we no longer have inkwells and Cuddy doesn't have pigtails.นายทำแบบนี้ เพราะเราจะไม่มี ขวดหมึกต่อไปอีกและคัดดี้ ก็ไม่ได้ไว้หางเปีย Joy (2008)
Good. You're a prat.ท่านมันตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
Just... don't be a prat.แค่... อย่าตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
But I can distinguish if it was written by red ink or black ink.แต่ข้าก็แยกแยะออกนะว่ามันเขียนด้วยหมึกแดงหรือหมึกดำ Iljimae (2008)
So delicious! These mini octopuses and hot sauce... yum.อร่อยมาก ปลาหมึกย่างซอส อร่อยสุดๆไปเลย.. Baby and I (2008)
- Squiggly squid maneuver!-ท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Octopus, octopus!ปลาหมึยักษ์ ปลาหมึกยักษ์! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Squiggly squid maneuver! Go!ทำท่าปลาหมึกกระเพื่อม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Inkheart.หัวใจน้ำหมึก Inkheart (2008)
Inkheart.หัวใจน้ำหมึก Inkheart (2008)
That's why you've been searching for Inkheart all these years.ก็เลยตามหา หัวใจน้ำหมึก มาตลอด Inkheart (2008)
In Inkheart, my hands, they never burned.ในหัวใจน้ำหมึกน่ะ ไฟไม่เคยลวกมือฉันเลย Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[n.] (meuk) EN: ink   FR: encre [f]
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus   FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink   FR: encre grasse [f]
หมึกทะเล[n. exp.] (meuk-thalē) EN: squid   FR: calmar [m] ; seiche [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
India ink[N] หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
ink[N] น้ำหมึก, See also: หมึก, Syn. tusche, paint, watercolor
ink[N] หมึกจากปลาหมึก, See also: สารสีดำ
printer's ink[N] หมึกพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
cps(ซีพีเอส) ย่อมาจาก characters per second แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่า เครื่องพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
blot(vt) เปื้อนสี,เปื้อนน้ำหมึก,เป็นจุด,เป็นรอย
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
ink(n) หมึก
ink(vt) ลงหมึก,ทาหมึก,เขียนด้วยหมึก
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก
inkwell(n) ขวดหมึก,ที่ใส่หมึก
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
spool(n) หลอด,หลอดด้าย,ฟิล์มถ่ายรูป,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cuttlefish (n) หมึกกระดอง
squid (n) หมึกกล้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インク[いんく, inku] (n) หมึก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
サキイカ[さきいか, sakiika] (n ) หมึกหยอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top