ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมายศาล

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมายศาล-, *หมายศาล*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Writs หมายศาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd make me sign their subpoenas or warrants.พวกเขาควรแจ้งฉันเรื่อง หมายศาลและตรวจค้นก่อน Goodfellas (1990)
Oh, and I received a court summonอืม และฉันได้รับหมายศาล Uninvited (2003)
That little kid is out there depending on this box.มีหมายศาลให้ไปให้การเหรอ ทนายของฉัน จะให้ฉันให้การ Lost Son (2004)
I have a warrant here.ผมมีหมายศาลมาที่นี่ด้วย Mr. Monk Gets Fired (2004)
A warrant here for your arrest for the premeditated murder of Larysa Zeryeva.เป็นหมายศาลขอจับกุมคุณ ข้อหาฆาตกรรมลาริสซา เซอร์เยว่า Mr. Monk Gets Fired (2004)
I'm gonna give you half an hour before I serve it.ให้เวลาแกครึ่งชั่วโมง ก่อนจะแสดงหมายศาล Flyboys (2006)
My subpoena for doakes' phone records came through.หมายศาลขอดูบันทึกโทรศัพท์ของโดคส์ออกมาแล้ว There's Something About Harry (2007)
It's your subpoena. your case.- มันเป็นหมายศาลของคุณ - คดีของคุณ There's Something About Harry (2007)
Better yet,he had it lojacked. I'll get a warrant for the records.ดีกว่านั้นอีก เขามีระบบป้องกันการขโมย ฉันจะไปเอาหมายศาลเพื่อขอบันทึก Fever (2007)
Warrant's gonna take too long.หมายศาลต้องใช้เวลาขอนานเกินไป Fever (2007)
I need a warrant.ผมต้องการหมายศาล Fever (2007)
We need to get those warrants...เราต้องการหมายศาลนั่นนะ The Bourne Ultimatum (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายศาล[n.] (māisān) EN: subpoena ; summons ; writ   FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
court writ(n) หมายศาล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habeas corpus[N] หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
subpoena[N] หมายศาล, See also: หมายเรียก, Syn. citation, summons
writ[N] หมายศาล (ทางกฎหมาย), See also: เอกสารระบุคำสั่งของศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena,summons,summon
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
writ(ริท) n. หมาย,หมายศาล,คำสั่ง,สิ่งที่เขียนลงไป,ข้อเขียน,หนังสือคำสั่ง vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ writ

English-Thai: Nontri Dictionary
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
writ(n) คำสั่ง,หมายศาล,ข้อเขียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top