ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมั้นหมาย

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมั้นหมาย-, *หมั้นหมาย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you found out he was gone, did you get engaged to your prince that same hour, or did you wait a whole week out of respect for the dead?ท่านหมั้นหมายกับเจ้าชายทันทีเลย... หรือรอซัก 1 สัปดาห์เพื่อสดุดีกับความตายของเขา? The Princess Bride (1987)
You see the man my father wants me to marry I am worried I will not please him.รู้มั้ย... ...ชายที่พ่อฉันหมั้นหมายไว้... ...ฉันกลัวว่าฉันจะไม่ชอบเขา Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- What engagements?-หมั้นหมายอะไร Episode #1.5 (1995)
Mr Darcy is engaged to my daughter. Now, what have you to say?คุณดาร์ซี่ได้หมั้นหมายกับลูกสาวของฉัน ที่นี้เธอมีอะไรจะพูดบ้างมั้ย Episode #1.6 (1995)
The engagement between them is of a peculiar kind.การหมั้นหมายระหว่างพวกเขาเป็นสิ่งพิเศษ Episode #1.6 (1995)
And will you promise me never to enter into such an engagement?แล้วเธอจะสัญญากับฉันมั้ยว่า จะไม่ยอมรับการหมั้นหมายนี้ Episode #1.6 (1995)
His Majesty is very, very kind... but I'm engaged to Raoul... or will be when he manages to ask me.เป็นพระกรุณาเพคะ แต่หม่อมฉันหมั้นหมายกับราอูล หรือจะหมั้นทันทีที่เขาขอ The Man in the Iron Mask (1998)
It's not every day I get engaged.ไม่ใช่ทุกวัน ที่ฉันจะได้รับการหมั้นหมาย Mulan 2: The Final War (2004)
I meant telling me you're engaged.ความหมายที่ข้าพูดถึงก็คือ เจ้าได้หมั้นหมายแล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
Listen, man, I didn't mean to be so cavalier the other day about you getting engaged.ฟังนะเพื่อน, ฉันไม่ได้ว่าอะไร ที่อัศวินขี่ม้าขาว จะหมั้นหมาย Mission: Impossible III (2006)
She was betrothed to me at first.ความจริงเค้าต้องหมั้นหมายกับผมนี่ฮะ Princess Hours (2006)
Engaged.หมั้นหมาย Easy as Pie (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engage to[PHRV] หมั้นหมายกับ, Syn. betroth to, promise to
engage[VT] หมั้นหมาย, Syn. betroth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intended(อินเทน'ดิด) adj. ซึ่งมีเจตนา,ตั้งใจว่า,มุ่งหมายไว้,หมั้นหมาย. n. คู่หมั้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
suitor(n) โจทก์,ผู้หมั้นหมายผู้หญิง,ผู้ร้องทุกข์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top