ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมัด

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมัด-, *หมัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมัดสุนัข[N] dog flea, Syn. หมัดหมา, Example: หมัดสุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว ที่เกาะดูดเลือดอยู่ในหู, Count unit: ตัว, Thai definition: แมลงขนาดเล็กที่อาศัยบนผิวหนังสุนัขและเจาะดูดเลือดกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมัดน. ชื่อแมลงอันดับ Siphonaptera ตัวยาวประมาณ ๕ มิลลิเมตร ไม่มีปีก ลำตัวแบนข้าง มีขนเรียงเป็นแถวข้างลำตัวบริเวณปล้องแต่ละปล้อง หัวและอกเล็กกว่าท้อง ขายาว กระโดดได้ดี ปากเป็นชนิดเจาะดูด กินเลือดคนและสัตว์ เช่น หมัดคน (Pulex irritans Linn.) หมัดหมา [Ctenocephalides canis (Curtis)] หมัดหนู [Xenopsylla cheopsis (Rothschild)] ในวงศ์ Pulicidae.
หมัดน. กำปั้น, มือที่กำแน่นสำหรับชกหรือทุบเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ctenocephalidesหมัดที่อาศัยอยู่ตามลำตัวหรือขนของสุนัขและแมว [การแพทย์]
Fleasหมัด [การแพทย์]
Fleas, Catหมัดแมว [การแพทย์]
Fleas, Dogหมัดสุนัข [การแพทย์]
Fleas, Humanหมัดคน [การแพทย์]
Fleas, Rat, Tropicalหมัดหนูเมืองร้อน [การแพทย์]
Fleas, Teperate Ratหมัดหนูเมืองหนาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut-a up... before I knock-a you silly!หุบปาก ก่อนที่ฉันจะหมัดคุณโง่! Pinocchio (1940)
- talented pianist, good dentist, too.นักเปียโนที่มีความสามารถทันต แพทย์ที่ดีด้วย กวีหมัด Yellow Submarine (1968)
Left to the nostril, right uppercut, right to the eyebrow, left to the gut.จากซ้ายไปรูจมูก, หมัดขวา สิทธิที่จะได้คิ้วซ้ายไปทางเดิน อาหาร Yellow Submarine (1968)
Mohammed, Moses, you the man who said there was no room in the inn was my son.โมฮัมหมัด โมเสส คุณ ผู้ชายที่บอกว่า ไม่มีห้องสุดท้ายเขาเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
But, heck, a Colt army issue will put a man down and keep him there.แต่ถ้ามีอะไรล่ะก็ แค่นี้ปืนโคลท์ก็เอาอยู่หมัดแน่ Phantasm (1979)
Pandit Nehru and the others are up at Ahmednagar Fort.พันดิต เนห์รูและคนอื่น ถูกขังที่ค่ายอาหมัดนาคา Gandhi (1982)
Where does it say we should do any one thing but shoot the mothers in the head?ไหนล่ะที่บอกว่า แค่ยิงหัวพวกมันก็อยู่หมัดแล้ว Day of the Dead (1985)
Get on with it. A tremendous right.หมัดขวาหนัก หนักจริง ๆ *batteries not included (1987)
He had a hell of a right.หมัดเขาหนักจริง ๆ เลย คุณน่าจะได้เห็น *batteries not included (1987)
Throw a punch.โยนหมัด Bloodsport (1988)
You got a lice factory up here.มีหมัดสร้างโรงงานบนหัวแกเลยรู้มั้ยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you.และก็มีแค่ตัวหมัดบนตัวแกเท่านั้นที่จะ ไว้อาลัยให้แก Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมัด[n.] (mat) EN: flea ; dog flea ; tick ; mite   FR: puce [f] ; tique [f] ; pou [m] ; ixode [m]
หมัด[n.] (mat) EN: fist   FR: poing [m]
หมัด[n.] (mat) EN: blow with the fist ; punch   FR: coup de poing [m] ; direct [m]
หมัดลุ่น ๆ[n. exp.] (nat lun-lun) EN: with bare fist   
หมัดสุนัข[n. exp.] (mat sunak) EN: dog flea   FR: tique [f] ; ixode [m]
หมัดหมา[n. exp.] (mat mā) EN: dog flea   FR: tique [f] ; ixode [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fist[N] กำปั้น, See also: หมัด
flea[N] หมัด, See also: เล็น, เห็บ, ไร
haymaker[N] หมัดต่อยที่ทำให้น็อกเอาต์ (คำสแลง)
knockout[N] หมัดที่ชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, See also: หมัดน๊อคเอาท์
louse[N] แมลงเล็กๆ ที่อยู่บนคนและสัตว์, See also: หมัด, เห็บ, เหา, ไร, โลน, เล็น
bunches of fives[SL] หมัด, See also: กำปั้น
walking dandruff[SL] หมัด, See also: เหา
uppercut[N] หมัดเสยขึ้น, Syn. blow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
acarinaเป็นสัตว์พวกหมัดไร
acarine(แอค' คาริน) n. แมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (mites, ticks)
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acarology(แอคคาร็อล' โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับตัวเห็บหรือหมัด -acarologist n.
acarus(แอค' คะริส) เห็บหรือหมัด (mite)
aisha(อา' อีชา) n. ภรรยาของพระโมฮัมหมัด., Syn. Avesha
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
crab(แครบ) {crabbed,crabbing,crabs} n. ปู,เครื่องยกของหนัก,ปั้นจั่น,ดาว,ปูใหญ่,หมัดขนหัวเหน่า,อารมณ์ฉุนเฉียว,คนโมโหร้าย vi. จับปู,เคลื่อนตัวเอียงข้างคล้ายปู -v. หาเรื่อง,บินเอียง,ใช้เล็บจับ, See also: crabber n., Syn. complai

English-Thai: Nontri Dictionary
fist(n) หมัด,กำปั้น
fist(vt) ทุบด้วยกำปั้น,กำหมัด,ชกด้วยหมัด
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
launch(vt) ปล่อยลงน้ำ,ปล่อย(จรวด),ส่งหมัด,ประกาศ,กล่าว,ยิง
louse(n) เหา,โลน,ไร,หมัด,เห็บ
lousy(adj) มีเหา,มีหมัด,มีเห็บ
punch(n) เครื่องเจาะรู,การต่อย,สุราผสม,ลิ่ม,ปั๊ม,หมัด
rally(n) การแข่งรถทางไกล,การชุมนุม,การระดมพล,การรวบรวม,การแลกหมัด
rally(vi) มารวมกัน,มาชุมนุม,แลกหมัด,ตีโต้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こぶし, けん, kobushi , ken] (n) หมัด, กำปั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top