Search result for

หมักดอง

(6 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมักดอง-, *หมักดอง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หมักดอง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หมักดอง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมักดอง[ADJ] preserved, See also: processed, kept in vinegar or salt solution, Syn. ดอง, Example: เหตุผลของการทำอาหารหมักดองในอดีต เป็นเพียงเพื่อต้องการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เท่านั้น, Thai definition: แช่หรือหมักผัก ผลไม้ และสิ่งต่างๆ ไว้ในน้ำส้ม น้ำเกลือ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้อยู่ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดว. ใหม่ ใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งสด ปลาสด, มีอยู่หรือได้มาใหม่ ๆ เช่น ข่าวสด, ดิบ คือ ยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น เช่น น้ำพริกผักสด ผลไม้สด น้ำตาลสด เบียร์สด ขนมจีนแป้งสด.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pickled[ADJ] ที่หมักดอง, Syn. perserved

English-Thai: Nontri Dictionary
preserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้ดอง,ของหมักดอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top