ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมอน

   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอน-, *หมอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอน[N] pillow, Example: หมอนทำหน้าที่รองรับศีรษะเช่นเดียวกับที่นอนทำหน้าที่รองรับร่างกายขณะหลับ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสำหรับหนุนศีรษะ หรือหนุนสิ่งของต่างๆ ให้สูงขึ้น
หมอนวด[N] massager, See also: massagist, masseuse, masseur, Example: หมอนวดส่วนใหญ่มักเป็นคนชนบท มีอายุมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่จับเส้นและบีบเฟ้น ให้คนอื่นหายปวดเมื่อย
หมอนอิง[N] scatter cushion
หมอนอิง[N] backrest pillow, Example: คุณนายถอนหายใจยาว เอนหลังพิงหมอนอิงที่มุมสำราญ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมอนที่ใช้เอนตัวแนบเพื่อพักผ่อน
หมอนขวาน[N] triangular backrest, Example: สินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของยโสธรคือหมอนขวานที่ทำจากผ้าขิตสีสวยสดใส, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: หมอนที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายขวาน
หมอนข้าง[N] bolster, Example: มีสารหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่นไรฝุ่น ที่ชอบอาศัยในที่นอน หมอน หมอนข้าง ผ้านวม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมอนที่มีลักษณะกลมยาวเกินกึ่งกาย นิยมวางข้างๆ ยาวไปตามที่นอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอน(หฺมอน) น. เครื่องสำหรับหนุนศีรษะหรือหนุนสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น, เรียกตามรูปทรงก็มี เช่น หมอนขวาน หมอนตะพาบ หมอนหน้าอิฐ, เรียกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้สอยก็มี เช่น หมอนหนุนศีรษะ หมอนหนุนเท้า หมอนหนุนรางรถไฟ, เรียกตามวัตถุที่ใช้ทำก็มี เช่น หมอนไม้ หมอนอิฐ
หมอนเครื่องสำหรับอัดดินปืนในลำกล้องให้แน่น.
หมอนขวานน. หมอนที่ทำหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายขวาน ใช้อิง.
หมอนข้างน. หมอนที่มีลักษณะกลมยาวเกินกึ่งกาย นิยมวางข้าง ๆ ยาวไปตามที่นอน.
หมอนตะพาบดู ตะพาบ ๓.
หมอนทองน. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L.
หมอนทองชื่อทุเรียนพันธุ์หนึ่ง.
หมอนวดน. ผู้มีความชำนาญในการนวดเพื่อให้คลายจากความเจ็บปวดหรือเมื่อยขบ.
หมอน้อย ๑น. อุปกรณ์ที่ใช้ในการนวดเช่นนมไม้
หมอน้อย ๑เรียกตัวปลิงที่ใช้กอกเลือด ว่า หมอน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disc, intervertebralหมอนกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intervertebral discหมอนกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเขนยหมอนหนุน [ศัพท์พระราชพิธี]
Intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Intervertebral disk displacementหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน [TU Subject Heading]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]
Menisci, Tibialหมอนรองเข่า [TU Subject Heading]
Pillowsหมอน [TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Collipillowsหมอนสุขภาพ [การแพทย์]
Cushionsหมอน [การแพทย์]
Discหมอนกระดูก,จาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where'd all the donkeys come from?หมอนลาทั้งหมดมาจากไหน? Pinocchio (1940)
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Don't die like that pig.อย่าตายเหมือนไอ้หมอนั่น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You're a lot luckier than that one there.แกโชคดีกว่าไอ้หมอนั่นตั้งแยะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But as you can see this one is a doozey.แต่นายท่านก็เห็น... ...หมอนี่เพี้ยน Blazing Saddles (1974)
I didn't get a "hrumph" out of that guy!หมอนี่ไม่พูด "ฮึ่ม ฮึ่ม" Blazing Saddles (1974)
But where would I find such a man?แต่จะไปหาหมอนั่นได้จากไหน Blazing Saddles (1974)
Can't you see that man is a nig...ไม่เห็นหรือว่าหมอนั่นเป็นนิโกร... Blazing Saddles (1974)
Have you gone berserk? Can't you see that man is a nig?สติแตกไปแล้วรึไง หมอนั่นเป็นนิโกร Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอน[n.] (møn) EN: pillow   FR: oreiller [m] ; coussin [m]
หมอนข้าง[n.] (møn khāng) EN: bolster   FR: traversin [m] ; polochon [m]
หมอนทอง[n.] (mønthøng) EN: Mon Thong   
หมอนวด[v.] (mø nūat) EN: masseur ; masseuse ; massager ; massagist   FR: masseur [m] ; masseuse [f]
หมอนอิง[n.] (møn ing) EN: cushion   FR: coussin [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bolster[N] หมอนยาวทรงกระบอกที่ใช้เสริมหมอนใบอื่น
pillow[N] หมอน, Syn. cushion
pincushion[N] หมอนปักเข็มหมุด
purlin[N] หมอนรองหลังคา
purline[N] หมอนรองหลังคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed linenผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
bedridden(เบด'ริดเดน) adj. ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย, Syn. ailing
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่
carl(คาร์ล) n. บุคคลธรรมดา,คน,อ้ายหมอนี่ ., See also: carlish adj. ดูcarl carlishness n. ดูcarl
carle(คาร์ล) n. บุคคลธรรมดา,คน,อ้ายหมอนี่ ., See also: carlish adj. ดูcarl carlishness n. ดูcarl
chap(แชพ) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้แดง,กะเทาะ -n.รอยแตก,รอยกระเทาะ,อ้ายหมอนี่,เจ้าเพื่อนยาก,เพื่อนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย, Syn. lad
chield(ชีลด) n. เด็กหนุ่ม,เจ้าหมอนี่

English-Thai: Nontri Dictionary
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedding(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
bedridden(adj) ล้มหมอนนอนเสื่อ,ล้มป่วย,เจ็บเรื้อรัง
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
chiropractor(n) หมอนวด
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น
pillow(n) หมอน
pillowcase(n) ปลอกหมอน
pillowslip(n) ปลอกหมอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
Kopfkissen(n) |das, pl. Kopfkissen| หมอน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kopftkissen (n ) หมอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top