ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมดความสนใจ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมดความสนใจ-, *หมดความสนใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost interest in it, though.หมดความสนใจในมันแม้ว่า The Shawshank Redemption (1994)
I think it's much more likely that something that has been around for such a long period of time and has such enormous intellectual power is gonna retreat into a sort of inner cyberspace, probably lose interest with its immediate surroundings.และมีอำนาจทางปัญญาอย่างมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนจะเป็น ประเภทของไซเบอร์สเปซภายใน, อาจจะหมดความสนใจกับสภาพ แวดล้อมของมันทันที Are We Alone? (2010)
I don't care for a cow that's been cooped up.ฉันหมดความสนใจในวัวเชื่องๆที่บ้านแล้วล่ะ Episode #1.8 (2010)
I lost interest in you.ฉันหมดความสนใจในตัวเธอแล้ว French Doll (2012)
"Hannah McKay never lost her taste for killing."ฮันน่า แม็คเคย์ไม่เคยหมดความสนใจในการฆ่า Chemistry (2012)
Maybe he thinks he can hide the shipment till Customs loses interest.เขาอาจคิดว่าเขา สามารถซ่อนสินค้าเอาไว้ จนกว่าศุลกากรจะหมดความสนใจ Tessellations (2012)
He completely lost interest in me.เขาหมดความสนใจ ในตัวฉัน Not One Red Cent (2012)
Hopefully if we remain resolute in our silence, they'll eventually tire... and go away.หวังว่าถ้าเรายืนหยัดที่จะนิ่งเงียบไว้ พวกนักข่าวท้ายที่สุดคงจะหมดความสนใจ... และกลับไปเอง Spilt Milk (2013)
Let's just say I've lost interest in Elena's recovery.จะบอกว่า ฉันหมดความสนใจในการฟื้นตัวของเอเลน่าแล้ว She's Come Undone (2013)
It said women lose interest in sex almost immediately after marriage.เขียนไว้ว่า ผู้หญิงจะหมดความสนใจในการมีเพศสัมพันธ์ เกือบจะทันทีหลังการแต่งงาน Red Listed (2013)
After that, um... just wasn't that interested in the military anymore.หลังจากนั้น.. ฉัน ก็หมดความสนใจจะเป็นทหารอีกต่อไป Nothing But Blue Skies (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent
tire[VI] เบื่อ, See also: หมดความสนใจ
weary of[PHRV] หมดความอดทนกับ, See also: หมดความสนใจกับ, Syn. tire of

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top