ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้าเลือด

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าเลือด-, *หน้าเลือด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าเลือด, หน้าโลหิตว. ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jimmy's being a ball-breaker.จิมมี่เริ่มเป็นไอหน้าเลือด Goodfellas (1990)
Eat the piano? Get out, you dirty! What's the matter with you?ออกไปนะ ไอ้หน้าเลือด ออกไป The Pianist (2002)
You're a diamond, mate. Send me back the boy.นายนี่หน้าเลือดจัง ส่งเจ้าหนุ่มนั่นคืนมา .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You're too good for this lousy school.ลูกดีเกินกว่าจะอยู่ โรงเรียนหน้าเลือดแบบนี้ Chapter One 'Genesis' (2006)
This is Mr. Arush Mehra, my manager. The face of Greed.นี่คือ คุณอารุช เมฮรา ผู้จัดการของผม "หน้าเลือดคลับ" Heyy Babyy (2007)
I think you better stop with the bargain hunting unless you want your face to match the oven and the dishwasher.ฉันคิดว่าคุณควรจะหยุดต่อราคาหน้าเลือดนี้ได้แล้วนะ นอกซะจากว่าคุณอยากให้หน้าของคุณ ไปอยู่บนเตาอบและเครื่องล้างจาน Crime Doesn't Pay (2009)
You're ready to close, you got the bleeder, you know it, but there's that voice in your head asking...คุณพร้อมที่จะปกปิด คุณเป็นคนหน้าเลือด คุณรู้ แต่มันมีเสียง ในหัวคุณ ที่ถามว่า... I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
But I'm almost there. I'm down to the last of the bloody interest.แต่ผมใกล้หมดหนี้แล้ว เหลือแค่ดอกเบี้ยหน้าเลือดนั่นล่ะ Leap Year (2010)
Quite the reputation, but not above the odd privately brokered deal, selling fakes to Russian billionaires who don't know any better.ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังมาก แต่ไม่ได้แตกต่างไปจากพ่อค้าคนกลางหน้าเลือด สักเท่าไหร่หรอก ขายของปลอมให้กับมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ใครที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่เอาซะเลย Episode #1.5 (2010)
This guy works with Ioan sharks to suck out money from normal folks.ผู้ชายคนนี้ทำงานกับพวกปล่อยกู้เงินหน้าเลือด ที่ดูดเงินจากคนธรรมดา Cyrano Agency (2010)
So I mingled with some private Ioan sharks.ผมก็เลยต้องเข้าไปพัวผัน กับพวกเงินกู้หน้าเลือด Cyrano Agency (2010)
You horrible jerk! You told me that you would help me keep my dignity? How much is my dignity!ไอ้ปีศาจหน้าเลือด แกบอกจะช่วยรักษาชื่อเสียงฉันไว้ แล้วดูซิฉันต้องเสียอะไรไปบ้าง One (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเลือด[adj.] (nāleūat) EN: greedy   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fury(n) ความโมโห,ความรุนแรง,ความหน้าเลือด,ความโกรธ,ความเดือดดาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top