ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้ามุข

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้ามุข-, *หน้ามุข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้ามุข[N] porch, See also: veranda, Syn. มุข, ชาน, ระเบียง, Example: คนทำสวนคอยดูแลผู้คนและรถ อยู่ระหว่างหน้าประตูใหญ่ และหน้ามุข, Count unit: มุข, Thai definition: ส่วนของอาคารบ้านเรือนที่ยื่นมุขออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้ามุขน. ส่วนของอาคารที่ยื่นเด่นออกมาทางหน้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้ามุข[n.] (nāmuk) EN: porch   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portico[N] หน้ามุข, Syn. arcade, colonnade

English-Thai: Nontri Dictionary
porch(n) หน้ามุข,ระเบียง,เฉลียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top