Search result for

หน้าด้าน

(29 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าด้าน-, *หน้าด้าน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าด้าน, หน้าทน, หน้าหนาว. มีสีหน้าไม่สลดทั้งที่ควรจะอายแต่ก็ไม่อาย, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีความรู้สึกอายในสิ่งที่ควรอาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're all fucking liars!แกมันพวกโกหกหน้าด้านThe Curious Case of Benjamin Button (2008)
Bing-bam-boom, you got a baby pachyderm. Back to you, Trent.โป๊ะเชะ คุณได้เด็กหน้าด้านมา 1 คน กลับไปที่คุณ เทรนท์ The Love Guru (2008)
That's-That's shameless.-หน้าด้านชิบเป๋ง Marley & Me (2008)
I like it. It's ballsy.ผมชอบน่ะ มันดูใจกล้าหน้าด้านดี Frost/Nixon (2008)
So much for our "ballsy" opening.เป็นการเปิดเกมด้วยความ ใจกล้าหน้าด้านเอามากๆ Frost/Nixon (2008)
We all know that they lack upper incisors.พวกเราก็รู้นี่ว่าพวกวัว มันไม่มีฟันหน้าด้านบน I Love You, Beth Cooper (2009)
You're not having an affair. Congratulations. No, you know what?หุบปากซะและพูดบางสิ่ง แต่ไม่ใช่ตอแหลอย่างหน้าด้าน Down (2009)
Left you with a little reminder you'd never forget.รอยแผลเป็นบนใบหน้าด้านซ้ายของนาย เป็นสิ่งคอยย้ำเตือนเล็กๆ ที่นายไม่เคยลืมมัน Balm (2009)
You know, maybe I should have had a thicker skin... and not been such a sensitive bitch.รู้มะ ฉันน่าจะหน้าด้านหน่อย แล้วก็ไม่ต้องเซ้นซิทีฟเกิน Frozen (2010)
Susan delfino, you are so busted!ซูซาน เดลฟิโน่ เธอมันหน้าด้านMy Two Young Men (2010)
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary.นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง The 21-Second Excitation (2010)
Keep face turned.หันหน้าด้านข้างไว้ Cyrano Agency (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazen    [ADJ] หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence

English-Thai: Nontri Dictionary
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top