Search result for

หน้าด้าน

(29 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าด้าน-, *หน้าด้าน*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าด้าน, หน้าทน, หน้าหนาว. มีสีหน้าไม่สลดทั้งที่ควรจะอายแต่ก็ไม่อาย, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีความรู้สึกอายในสิ่งที่ควรอาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
I would not have been so sassy to you.ฉันจะไม่ได้รับเพื่อให้หน้าด้านกับคุณ The Birdcage (1996)
Oh, my God. Men are shameless.ตายแล้ว คนอะไรไม่รู้หน้าด้าน Good Will Hunting (1997)
That's why I don't come to the goddamn reunions, 'cause I can't stand that look in your eye.เพราะใจไม่หน้าด้านพอที่จะมองตานาย Good Will Hunting (1997)
Okay, so she's a very old goddamn liar.ยายนี่แก่แล้วยังโกหกหน้าด้านๆ Titanic (1997)
- You shameless girl!- ยัยเด็กหน้าด้าน Malèna (2000)
You're so rudeแกนี่มันหน้าด้าน Bad Guy (2001)
And this clearly showed that they had lied through their teeth.และนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า มอนซานโตโกหกหน้าด้าน ๆ ปลิ้นปล้อน: โกหกซ้ำซากและหลอกลวงผู้อื่นเพื่อผลกำไร The Corporation (2003)
It's been a cool * Your orders are coming from a illegitimate governmentหน้าด้านจริง ๆ* คำสั่งของคุณมาจาก รัฐบาลที่ทำผิดกฏหมาย Æon Flux (2005)
I'm good with it.ฉันมันหน้าด้านอยู่แล้ว Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Even this house belongs to me. You greedy woman.แม้แต่บ้านนี้ก็ของข้า นังหน้าด้านจอมละโมบ Milarepa (2006)
I need all the drug-induced courage I can get.ต้องอาศัยยาหน้าด้านเพิ่มพลังหน่อย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: inured to shame ; shameless   FR: effronté ; éhonté

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brazen[ADJ] หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
barefaced(แบร์'เฟสทฺ) adj. ซึ่งมีใบหน้าที่ไม่ได้ปกคลุม,เปิดเผย,กล้า,ไม่อาย,หน้าด้าน, Syn. bold ###A. shy
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย
cheeky(ชีค'คี) adj. ทะลึ่ง,ไร้ยางอาย,หน้าด้าน
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
effrontery(อิฟรัน'ทะรี) n. ความทะลึ่ง,ความหน้าด้านไร้ยางอาย, Syn. impertinence

English-Thai: Nontri Dictionary
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
effrontery(n) ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ความไร้ยางอาย,ความบังอาจ
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top