ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนึ่งเดียว

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนึ่งเดียว-, *หนึ่งเดียว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู[ยู] หนึ่งเดียวเท่านั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนึ่งเดียว[ADJ] single, See also: sole, only, Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น, Thai definition: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One heartหัวใจเพียงหนึ่งเดียว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That one with the large ned.ที่หนึ่งครับ คุณจำได้ คือหนึ่งเดียวกับเน็ดขนาดใหญ่ Help! (1965)
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร Yellow Submarine (1968)
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว The Little Prince (1974)
I'll be unique to you, and you to me. - You understand?ฉันจะเป็นหนึ่งเดียวสำหรับเธอ เธอก็จะ เป็นหนึ่งเดียวสำหรับฉัน เข้าใจมั้ย The Little Prince (1974)
I was one before the war, I'll be one after, too.ฉันเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่สงคราม- ฉันจะเป็นหนึ่งหลังจากที่มากเกินไป Idemo dalje (1982)
"are not joined together by God."ซึ่งไม่ได้ รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระเจ้า Wuthering Heights (1992)
For I am not the oneเพื่อให้ฉันไม่เป็นหนึ่งเดียว The Nightmare Before Christmas (1993)
Good news, folks. Santa Claus, the one and only, has finally been spotted.ข่าวดีพวก ซานต้าหนึ่งเดียวผู้นี้ ในที่สุดเขาก็มาแล้ว The Nightmare Before Christmas (1993)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
But our goal is one and the same.แต่เป้าหมายของเรา คือหนึ่งเดียวกัน Contact (1997)
Just one of those things.เพียงแค่หนึ่งเดียว จากสิ่งเหล่านั้น Gattaca (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนึ่งเดียว[adj.] (neung dīo) EN: single ; sole ; only   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one and only[IDM] บุคคลที่มีชื่อเสียงและความสามารถ (ใช้แนะนำหรือเพื่อเน้นย้ำ), See also: หนึ่งเดียวคนนี้
unitary[ADJ] หนึ่งเดียว, See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ซึ่งพร้อมเพรียงกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Yoo[ยู] หนึ่งเดียวเท่านั้น เช่น Your only one คนเดียวของคุณ เขาหรือคุณเป็นของเขาคนเดียวเป็นที่ต้องการเป็นที่รักที่กล่าวถึงผู้เดียว

German-Thai: Longdo Dictionary
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top