ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนวกหู

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนวกหู-, *หนวกหู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวกหู[ADJ] noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนวกหูก. รู้สึกรำคาญหูเพราะเสียงเซ็งแซ่อื้ออึง เช่น เด็ก ๆ เล่นกันเกรียว หนวกหูเหลือเกิน, โดยปริยายหมายความว่า รำคาญ เช่น เธอพูดมากฉันหนวกหูเต็มทีแล้ว.
หนวกหูว. เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู เช่น เด็ก ๆ จุดประทัดเล่นกัน เสียงหนวกหูจริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh great, our careers are over, but we're gonna pass 6th grade scienceเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันหนวกหูมากๆ! Full House (1987)
Goddamnit, stop that racket!โธ่เว้ย หยุดซะที หนวกหู Of Mice and Men (1992)
- [ Maynard ] Shut the fuck up!- [เมย์นาร์] หนวกหูขึ้น! Pulp Fiction (1994)
Shut the fuck up, fat man!หนวกหูขึ้นคนไขมัน! Pulp Fiction (1994)
What's all this noise?อะไรหนวกหูWild Reeds (1994)
They've all gone back inside. Too damn cold and noisy for them.อยู่ข้างใน บอกข้างนอกหนาวและหนวกหู Titanic (1997)
And any parent would understand that you know when I think of Chuck E. Cheese oh my goodness its noise.พ่อแม่ทุกคนย่อมเข้าใจเรื่องนี้ดี อย่างเวลาที่นึกถึงร้านชัคกีชีส คุณก็ต้องคิดว่า โอย หนวกหูจะตาย The Corporation (2003)
You are the loudest, noisiest, rudest jerk on the planet!นายมันเสียงดังที่สุด หนวกหูที่สุด ไม่มีมารยาทมากที่สุดในโลกเลย Raise Your Voice (2004)
What a nose!หนวกหูชะมัด! My Boyfriend Is Type-B (2005)
You make my ears hurt!เสียงดังหนวกหูTrain Man (2005)
God, it's noisy.ให้ตายสิพระเจ้า หนวกหูชิบ A Millionaire's First Love (2006)
Damn town's noisy as hell as it is.เมืองนี่หนวกหู ฉิบหายเลย The City of Violence (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud   FR: bruyant ; assourdissant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
noisy(นอย'ซี) adj. อึกทึก,เสียงดัง,หนวกหู,เต็มไปด้วยเสียง., See also: noisily adv. noisiness n., Syn. clamorous
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
splutter(สพลัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วอย่างละล่ำละลัก,ส่งเสียงเปาะแปะ,แตกออกเป็นฝอยลงมา,ตกลงมาเป็นฟองฝอยลง,เสียงหนวกหู,ความสับสนวุ่นวาย,
vociferant(โวซิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เสียงดัง,เสียงหนวกหู,เสียงเอะอะโวยวาย. n. ผู้ที่ส่งเสียงดังกล่าว, Syn. vociferating,noisy
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy

English-Thai: Nontri Dictionary
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
noisily(adv) อย่างดัง,อย่างหนวกหู
noisiness(n) ความดัง,ความหนวกหู
noisy(adj) ดัง,ลั่น,หนวกหู
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
うるさい[うるさい, urusai] (adj) หนวกหู

German-Thai: Longdo Dictionary
lautดัง (เสียง), หนวกหู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top