ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน

   
176 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน-, *หน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหน้านี้ฉันได้ดูยอดค่าห้องพักของคุณผิด
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt
ทางหนีไฟ (n ) fire exit
นิดหน่อยslightly

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขุนกระบี่[ขุน-กระ-บี่] (name ) หนุมาน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตระหนัก (vt ) Tenir compte

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่อง (n ) หน้าต่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน[N] time, See also: occasion, turn, Syn. ครั้ง, ที, คราว, Example: เปลี่ยนนายอำเภอหนนี้ จัดงานต้อนรับใหญ่กว่าทุกปี, Thai definition: ช่วงเวลานั้น
หน[CLAS] time, Syn. ครั้ง, ที, คราว, Example: เขากระเด็นลงน้ำร่วม 20 หน กว่าจะเทียบแพเข้าฝั่งได้, Thai definition: ลักษณะของระยะเวลาหนึ่งครั้งหรือหนึ่งคราว
หน[N] where, See also: direction, place, Syn. ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน, Example: ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง
หน.[N] chief, Syn. หัวหน้า
หน[INT] um, Syn. นะ, Example: ธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ แปลกจริงๆ หนอ, Thai definition: คำออกเสียงแสดงความรำพึง
หน[QUES] question, Example: ตนเองก็เลี้ยงลูกมาอย่างดี ทำไมหนอ หมอจึงว่าคนไข้มีปัญหามาตั้งแต่วัยเด็ก, Thai definition: คำลงท้ายแสดงการถาม
หน[ADJ] bushy, See also: shaggy, Syn. ครึ้ม, ดก, Example: ชายผิวดำหน้าเข้มหนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหน้า, Thai definition: ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
หน[V] escape, See also: flee, Example: แรงงานของพม่าจำนวนไม่น้อยหนีออกมาทำงานต่างด้าว เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลในย่างกุ้ง, Thai definition: ไปเสียให้พ้น, หลีกไปให้พ้น, ไปเสียให้พ้นจากอันตราย
หน[V] avoid, See also: escape, Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี, หลบ, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิโน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นสภาวะผิดปกตินี้เช่นกัน
หน[N] rat, See also: mouse, Example: หนูเป็นสัตว์ที่เกือบไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เลย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟันแทะ มีอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและถิ่นธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนน. ทาง, ทิศ, เช่น หนหนือ หนใต้
หนครั้ง, คราว, เช่น กี่หน
หนที่, สถานที่, เช่น ถึงยามค่ำน้ำค้างลงพร่างพร้อย น้องจะลอยลมบนไปหนใด (นิ. อิเหนา), มักใช้เข้าคู่กับคำ แห่ง เป็น แห่งหน เช่น ไม่รู้ว่าเวลานี้เขาอยู่แห่งหนตำบลใด.
หนทางน. ทาง, ช่องทาง, เช่น เวลานี้เขาหมดหนทางทำมาหากินแล้ว.
หนนะ(หะนะนะ) น. การฆ่า, การตี, การกำจัด.
หนวก(หฺนวก) ว. อาการที่หูขาดสมรรถภาพในการได้ยินเสียง.
หนวกหูก. รู้สึกรำคาญหูเพราะเสียงเซ็งแซ่อื้ออึง เช่น เด็ก ๆ เล่นกันเกรียว หนวกหูเหลือเกิน, โดยปริยายหมายความว่า รำคาญ เช่น เธอพูดมากฉันหนวกหูเต็มทีแล้ว.
หนวกหูว. เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู เช่น เด็ก ๆ จุดประทัดเล่นกัน เสียงหนวกหูจริง.
หน่วง(หฺน่วง) ก. ดึงไว้แต่น้อย ๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า, เช่น หน่วงเรื่องไว้ หน่วงเวลาไว้ หน่วงตัวไว้.
หน่วง(หฺน่วง) ว. อาการที่รู้สึกปวดถ่วงที่บริเวณท้องในเวลามีประจำเดือนหรือเป็นบิดเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tentacleหนวด (จับ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pusหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empyemaหนองขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyecchysisหนองซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, saniousหนองปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanious pusหนองปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, anchovy sauceหนองสีกะปิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anchovy sauce pusหนองสีกะปิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus, cheesyหนองเขละ, หนองคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cheesy pusหนองเขละ, หนองคล้ายเนยแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pop-up windowหน้าต่างแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book-wormหนอนหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annalหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annualหนังสือรายปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Atlasหนังสือแผนที่ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DRIFTING EMOTIONS BY SHIN MICHIMA THIS YEAR'S NUMBER ONE BEST SELLER(อารมณ์ที่เลื่อนลอย โดย มิชิมะ ชิน นิยายขายดีอันดับหนึ่งประจำปีนี้) Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
You must be tired.คงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะ Emotions (2017)
I'll live a long time.ฉันจะไม่ด่วนจากไปไหน Emotions (2017)
I try to write books that are interesting.ฉันอยากจะเขียนหนังสือที่อ่านสนุก Emotions (2017)
Lately, I like reading books.หลัง ๆ ฉันชอบอ่านหนังสือน่ะ Emotions (2017)
"As your number one fan, I'll always support you.""ในฐานะที่เป็นแฟนอันดับหนึ่ง ฉันจะสนับสนุนคุณตลอดไป" Emotions (2017)
SHIN MICHIMA BOOK FAIR DRIFTING EMOTIONS(เทศกาลหนังสือของมิชิมะ ชิน อารมณ์ที่เลื่อนลอย) Emotions (2017)
Does Mr. Michima know you're doing this?คุณมิชิมะรู้หรือเปล่า ว่าคุณทำงานร้านหนังสือ Emotions (2017)
I love books, so I'm working at a book store.เพราะฉันชอบหนังสือ ก็เลยทำงานร้านหนังสือ Emotions (2017)
Working at a book store?ทำงานในร้านหนังสือใช่ไหม Emotions (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel   FR: direction [f] ; chemin [m]
หน[X] (hon) EN: time   FR: fois [f]
หนทาง[n.] (honthāng) EN: route ; road ; way   FR: chemin [m] ; route [f]
หนวก[adj.] (nūak) EN: deaf   FR: sourd
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud   FR: bruyant ; assourdissant
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down   FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วง[v.] (nūang) EN: delay ; pull back ; retard ; slow up   FR: retarder ; ralentir
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone   FR: retarder
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back   
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: delay   

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[DET] หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)
acre[N] หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
acute[ADJ] รุนแรง, See also: หนัก, ร้ายแรง, อย่างแรง, สาหัส, Syn. severe, serious
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising
ae[ADJ] หนึ่ง
agency[N] สำนักงานตัวแทน, See also: หน่วยงานบริการ
agency[N] หน่วยงานราชการ
agency[N] หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน
air-conditioned[ADJ] หนาวเย็น, See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ, Syn. cooling, chilly, frosty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbess(n) หัวหน้านางชี
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหน
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหน
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหน
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
abscess(n) หนอง,ฝี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
A[เอ] หนึ่ง
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
act (n ) หนังสือสัญญา (รัฐศาสตร์)
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ
book (n ) หนังสือ
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl} (n) หน้าอก
c.i.d. (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. Criminal Investigation Department,
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม
criminal investigation department (n ) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม
See also: S. C.I.D.,
cut classes (vi ) หนีเรียน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
うるさい[うるさい, urusai] (adj) หนวกหู
一つ[ひとつ, hitotsu] (n) หนึ่งชิ้น/อย่าง
五書[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
[おく, oku] (n) หนึ่งร้อยล้าน (100,000,000)
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
厚い[あつい, atsui] (adj) หน
太い[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ
寒い[さむい, samui] (adj) หนาว (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น อากาศหนาว)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis) , See also: S. 釈義,
担当[たんとう, tantou] (n) หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
book[ฮิรากะนะ, ] (n) หนังสือ
場面[ばめん, bamen] (n) หน้างาน, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่จริง
イモムシ[いもむし, imomushi] หนอนผีเสื้อ หนอน
駆け落ち[かけおち, kakeochi] หนีตามผู้ชายไป
手記[しゅき, shuki] หนังสือบริคณห์สนธิ,โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n) หนี้เสีย
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
少年[しょうねん, shounen] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
機関[きかん, kikan] Thai: หน่วยงาน
付属[ふぞく, fuzoku] Thai: หน่วยงานย่อยที่สังกัดในเครือข่ายขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ใหญ่กว่า English: attached to (vs)
ヶ月[かげつ, kagetsu] Thai: หน่วยนับจำนวนเดือน English: -months(suffix)
なつ[なつ, natsu] Thai: หน้าร้อน
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: หนีรอด English: to escape

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Buch(n) |das, pl. Bücher| หนังสือ
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oneหนึ่ง
Stirn {f}หน้าผาก
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
acheter(vt) |j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent| ซื้อ เช่น Mon père achète une voiture à moi. พ่อของผมซื้อรถให้ผมหนึ่งคัน , See also: A. vendre,
acheter qc à qnซื้ออะไรให้ใครคนหนึ่ง (ใช้ à เพื่อให้ทราบว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อใคร)
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top