Search result for

หงอน

(43 entries)
(0.1275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หงอน-, *หงอน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงอน    [N] crest, See also: comb, Example: บนหัวของนกมีขนคล้ายหงอนขึ้นเป็นกระจุก ปีกเป็นสีเขียวแกมน้ำตาล, Count unit: หงอน, Thai definition: ขนหรือเนื้อที่งอกขึ้นบนหัวไก่และนกบางชนิด, โดยปริยายใช้เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น
หงอนไก่    [N] cockscomb, Syn. ต้นหงอนไก่, ดอกหงอนไก่, Example: เธอถือช่อดอกไม้พวกใบเตย ดอกหงอนไก่ สร้อยทอง สำหรับบูชาพระ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea Linn. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หงอน(หฺงอน) น. ขนหรือเนื้อที่งอกขึ้นบนหัวไก่และนกบางชนิด, โดยปริยายใช้เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ค้อนหงอน ขวานหงอน.
หงอนชบาดู กะรางหัวขวาน.
หงอนไก่น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea L. ในวงศ์ Amaranthaceae ช่อดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนของไก่, หงอนไก่ไทย ก็เรียก.
หงอนไก่ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Heritieraวงศ์ Sterculiaceae เช่น ชนิด H. littoralis Dryand. ผลเป็นสัน, หงอนไก่ทะเล ก็เรียก.
หงอนไก่ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Cnestis palala (Lour.) Merr. ในวงศ์ Connaraceae ช่อดอกสีแดง ลักษณะคล้ายหงอนของไก่.
หงอนไก่ทะเลดู หงอนไก่ (๒).
หงอนไก่ไทยดู หงอนไก่ (๑).
ศิขัณฑ์หงอน.
ศิขาหงอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Celosia argenteaหงอนไก่ไทย [TU Subject Heading]
Condyloma Acuminataหงอนไก่,โรคหงอนไก่,คอนไดโลมาแอคิวมินาตา,เนื้องอกแบบหงอนไก่,หูดที่อวัยวะสืบพันธุ์,หูดหงอนไก่ [การแพทย์]
Genital Papillomaหงอนไก่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's take a big fucking dump on Oak Crest.ขอใช้เวลาการถ่ายโอนข้อมูลบันทึกใหญ เมื่อต้นโอ๊กหงอนThe To Do List (2013)
Is it bird flu? Chicken pox? Cardinal sin?ไข้หวัดนก ปากนกกระจอก หูดหงอนไก่ The Angry Birds Movie (2016)
Wort of worm and hair of cat.ตุ่มหูดตัวหนอน กับขนหงอนแมวป่า Smurfs: The Lost Village (2017)
Your antennae, what are they for?ไอ้หงอนนี่มีไว้ทำไม Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
In the captain's quarters, there's a prototype fin... the thing I wore on my head.ในห้องพักกัปตัน มีหงอนรุ่นต้นแบบ ที่ข้าสวมบนหัวน่ะ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
It's a prototype fin.มันคืออุปกรณ์ต้นแบบ รูปหงอน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
That's an orloni. It's a fin, Groot.นั่นตัวอโลนี่ ต้องหงอน กรู้ท Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Yondu's got the fin!ยอนดูได้หงอนไปแล้ว Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงอน[n.] (ngøn) EN: crest ; comb   FR: crête [f]
หงอนไก่ [n. exp.] (ngøn kai) EN: Common cockscomb ; Crested celosin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockscomb    [N] หงอนไก่
comb    [N] หงอนไก่
coxcomb    [N] หงอนไก่, Syn. cockscomb
crest    [N] หงอน
crown    [N] หงอนไก่
topknot    [N] หงอนบนหัวนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluejay(บลู'เจย์) n. ชื่อพันธ์นกมีหงอน
carunclen. ส่วนยื่นของเนื้อเยื่อ,หงอน,หงอนไก่,เนื้องอก, See also: caruncular adj. ดูcaruncle carunculous adj. ดูcaruncle
cockscomb(คอค'สโคม) n. ต้นหงอนไก่,หงอนไก่,คนขี้โอ่,คนหยิ่ง
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
cristate(คริส'เทท) adj. มีหงอน,มีสิ่งประดับบนยอด,เป็นส่วนยอด
hoar(ฮอร์) n. ภาวะขนหงอน,ความขาว,ผมหงอกขาว. adj. หงอกขาว, Syn. hoary
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
hoopoe(ฮูพ'พู) n. นกที่มีหงอนขนตั้งตรงคล้ายพัดบนศีรษะ
horned(ฮอร์นด) adj. ซึ่งมีเขา,ซึ่งมีส่วนที่เป็นหงอน., See also: hornedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
coxcomb(n) คนขี้โอ่,คนสำรวย,หงอนไก่
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top