ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส.ว

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส.ว-, *ส.ว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ว.[N] senator, See also: Sen., sen., Syn. สมาชิกวุฒิสภา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know that you're thinking of running for senator.คุณกำลังลงสมัครเลือกตั้ง ส.วMaid in Manhattan (2002)
"Mr and Mrs Keith Edwards request the pleasure of your company at the marriage of their daughter Vera Samantha to Mr Roger Pelham.""คุณและคุณนายคีท เอ็ดเวิร์ด มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อมาเป็นเกียรติ ในงานมงคลสมรสระหว่าง น.ส.วีร่า ซาแมนธา และ นายโรเจอร์ เพลแฮม" Hope Springs (2003)
Inflamed by Senator Ron Davis, full support of the new facility...จากชนวนเหตุที่ ส.ว.รอน เดวิส ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้ Resident Evil: Degeneration (2008)
Members of Terra-Save lie in Wait here in front of Ηarvardville Airport in anticipation of Senator Davis, imminent arrival.กลุ่มสมาชิกของเทร่าเซฟ ยืนชุมนุมกันที่ท่าอากาศยานฮาร์วาร์ดวิลล์ เพื่อรอพบกับ ส.ว.เดวิส ที่กำลังจะลงจากเครื่อง Resident Evil: Degeneration (2008)
Senator Davis, you serve as a special advisor for WilPharma Corporation.ท่านส.ว.คะ ท่านดำรงตำแหน่ง\ ที่ปรึกษาของวิลฟาร์มา Resident Evil: Degeneration (2008)
The Air Dome Research Facility isn't the only thing Senator Davis brought to Ηarvardville.ศูนย์วิจัยแอร์โดมไม่ใช่สิ่งเดียว ที่ ส.ว.เดวิสนำมาให้ฮาร์วาร์ดวิลล์ Resident Evil: Degeneration (2008)
Senator, may I make a suggestion?ท่าน ส.ว.ครับ ผมขออนุญาตเสนอแนะ Resident Evil: Degeneration (2008)
I am an elected official.ฉันเป็น ส.ว.ผู้ทรงเกียรตินะ Resident Evil: Degeneration (2008)
Senator Davis. Can I have another word?ท่านส.ว.คะ ขอไม่กี่คำถามค่ะ Resident Evil: Degeneration (2008)
-You cannot. -Please, senator. Please.ไม่ได้ ขอร้องละค่ะท่านส.วResident Evil: Degeneration (2008)
But now, that same officer has just attacked Senator Ron Davis, bodyguard in a similar manner.แต่ขณะนี้ จนท.ตำรวจนายนั้นได้ทำร้าย บอดี้การ์ดของ ส.ว.เดวิส ในลักษณะเดียวกัน Resident Evil: Degeneration (2008)
Senator Ron Davis is among those who are confined within the airport.ส.ว.รอน เดวิส ก็ยังติดอยู่ในท่าอากาศยานด้วย Resident Evil: Degeneration (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส.ว.[abv.] (sø.wø.) EN: senator   FR: sénateur [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top