Search result for

ส่วนเว้า

(22 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนเว้า-, *ส่วนเว้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเว้าส่วนโค้ง[N] arc, See also: shape, Syn. ส่วนเว้าโค้ง, Example: ผมรู้สึกชอบส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปทรงแจกันใบนี้มาก, Thai definition: ส่วนที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบบุ๋มคอดโค้งเข้าไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinusส่วนเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
undercutส่วนเว้า, ส่วนคอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular incisure; mandibular notchส่วนเว้าขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular notch; mandibular incisureส่วนเว้าขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, is she all curvy and perky?หมายถึงส่วนเว้าส่วนโค้งเป็นอย่างไร Adverse Events (2008)
Guys, I wouldn't have to worry about losing my feminine curves if you all paid more attention to all the trees we're consuming around here.พวกเรา ฉันว่าไม่ต้องกังวล ว่าจะสูญเสีย ส่วนเว้าส่วนโค้งของผู้หญิงไป หากทุกคน ใส่ใจมากขึ้น Devil's Night (2010)
On one hand it accentuates the structures of the curves, on the other hand, it is patched with feathers.อีกด้านหนึ่งจะเป็นการเน้นส่วนเว้าส่วนโค้ง ด้านตรงข้ามจะเย็บติดด้วยขนนก Me Too, Flower! (2011)
Must have an hourglass figure, only then...ต้องมีส่วนเว้า ส่วนโค้งสิครับ ถึงจะดี Episode #1.6 (2011)
Yeah, what is the point in a body like that anyway?ใช่เลย ส่วนเว้าส่วนโค้งอย่างนั้นดีตรงไหน? Turn This Mother Out (2012)
Really nice rack also. One of my favorite parts on a woman.โดยเฉพาะส่วนเว้าซึ่งผมชอบมาก. Closet Bear (2013)
Hey, butt pirates ahoy.เฮ้ ขอต้อนรับสู่การดูส่วนเว้าโค้ง American Pie Presents: Band Camp (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนเว้าส่วนโค้ง[adj.] (suan wāo suankhōng ) EN: curvaceous   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cove[N] ส่วนเว้าตามแนวเขาหรือหน้าผา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
sinus(ไซ'นัส) n.เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า,ทางหนองไหล,โพรงกระดูก,โพรงเลือดดำ,โพรงที่มีรูแคบ,ความโค้ง,ความเว้า pl., See also: sinuses

English-Thai: Nontri Dictionary
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
cove(n) อ่าวเล็ก,ที่เว้า,ส่วนเว้า
sinus(n) ส่วนโค้ง,ร่องกระดูก,ส่วนเว้า,โพรงกระดูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top