ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนสำคัญ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนสำคัญ-, *ส่วนสำคัญ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสำคัญ(n) importance, See also: significance, consequence, Syn. สาระสำคัญ, ข้อสำคัญ
ส่วนสำคัญ(n) main part, See also: principle part, principle role, principle factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: แรงจูงใจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวใจส่วนสำคัญแห่งสิ่งต่าง ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
material partส่วนสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
- Terrorist seems to have a rather intimate understanding of our system.- ผู้ก่อการร้ายนั่น ดูเหมือนจะสามารถ... ...เข้ารู้ถึง ส่วนสำคัญ ในระบบของเราได้ดี. V for Vendetta (2005)
The men are a very important part of our little colony.ผู้ชายเป็นส่วนสำคัญมาก ของชุมชนเล็กๆของเรา The Wicker Man (2006)
A critical part of what could be my final test.ชิ้นส่วนสำคัญในบททดสอบสุดท้าย Saw III (2006)
You're a vital piece of my puzzle, Dr. Denlon.คุณคือชิ้นส่วนสำคัญในเกมส์ ดร.ดีนลอน Saw III (2006)
And the main thing is that.และคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังนั่น Om Shanti Om (2007)
well, i'm thinking you're still a pretty big deal.ยังไงซะ, ฉันคิดว่านายยังมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ดี The Kids Are Alright (2007)
But it is much more valuable broken. So thanks for that.แตกส่วนสำคัญด้วย / ขอบคุณนะ Live Free or Die Hard (2007)
Crazy glue, I'm sure it's very important.กาวไม่มีคุณภาพ / ฉันว่ามันไม่ใช่ส่วนสำคัญหรอก Live Free or Die Hard (2007)
The entire point of the seminar is that everybody brings their nanny.ส่วนสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือทุกคนจะต้องพาพี่เลี้ยงเด็กของตัวเองมา The Nanny Diaries (2007)
It's the BMW. As anything incriminating I hope it was stolen.ถ้ารถบีเอ็ม เป็นส่วนสำคัญในคดีนี้ ฉันอยากให้มันถูกขโมย Mr. Brooks (2007)
Which is due, in large part, to the delay in African infrastructure and the slowdown on steel imports.ส่วนสำคัญมาก ที่ทำให้โครงสร้างของอัฟริกาล่าช้า และทำให้การนำเข้าเหล็กถดถอยลง The Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนสำคัญ[suan samkhan] (n, exp) EN: importance ; keynote

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be-all and end-all(prep) ส่วนสำคัญที่สุด
bottom line(n) ส่วนสำคัญที่สุด
core(n) ส่วนสำคัญ
corpus(n) ส่วนสำคัญ
essence(n) ส่วนสำคัญของพืชที่ถูกสกัดออกมา, Syn. fragrance, perfume
gist(n) ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
heart(n) ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
small print(idm) ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร (เพราะพิมพ์ตัวเล็กมาก)
keynote(n) จุดสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น, Syn. main theme
main(n) ส่วนสำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลักสำคัญ, ส่วนสำคัญ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
blood(บลัด) n. โลหิต, เลือด, ชีวิต, ส่วนสำคัญ, พลังชีวิต, กำลัง, การฆ่า, ฆาตกรรม, การหลั่งเลือด, น้ำต้นไม้, อารมณ์, ภาวะจิต, หนุ่มที่ชอบผจญภัย, สายเลือด, วงศ์ตระกูล, ชนชาติ, บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ, ความจุ, ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า, ส่วนสำคัญ, อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่, ความหนา, กอง, ทั้งก้อน, จำนวนหนา vi., vi. ขยายตัว, เพิ่มขึ้น, Syn. volume, mass, body
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน, เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, เป็นส่วนสำคัญ, ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ, เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ, มีอำนาจเหนือ, ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, ซึ่งมีบทบาทสำคัญ, ซึ่งปกครอง, เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior, major
eidetic(ไอเดท'ทิค) adj. เหมือนของจริงมาก, เกี่ยวกับธรรมชาต'ของรูปแบบที่บริสุทธิ์หรือ ส่วนสำคัญ
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก, เอาไส้ในออก, เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, เป็นรากฐาน, แท้จริง, เป็นแหล่งแรกเริ่ม, มูลฐาน., See also: fundamentality, fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic, chief
gist(จิสทฺ) n. ส่วนสำคัญ, แก่นสาร, ประเด็น, Syn. pith, substance

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน, หลักฐาน, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, กฎเกณฑ์
bulk(n) กองโต, ส่วนสำคัญ, ความหนา
burden(n) เครื่องบรรทุก, ภาระ, ใจความ, ส่วนสำคัญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
element(n) ส่วนประกอบ, ธาตุ, รากฐาน, ส่วนสำคัญ, พื้นฐาน, ปฐม, ขั้วไฟฟ้า
essence(n) สิ่งจำเป็น, ส่วนสำคัญ, ปัจจัย, หัวใจ, แก่นแท้
heart(n) หัวใจ, จิตใจ, ความรัก, ความรู้สึก, ส่วนสำคัญ, แก่น, ความกล้าหาญ
juice(n) น้ำผลไม้, ยางไม้, น้ำมันเชื้อเพลิง, ส่วนสำคัญ
marrow(n) เยื่ออ่อน, ไขกระดูก, ส่วนสำคัญที่สุด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top