ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนล่าง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนล่าง-, *ส่วนล่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนล่าง[N] lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท
ส่วนล่าง[N] lower-part, See also: bottom-part, Syn. ข้างล่าง, Ant. ส่วนบน, Example: ส่วนล่างของโปสเตอร์เป็นชื่อบริษัท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก้นส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก
ตะเกียบส่วนล่างของกระดูกเชิงกรานที่แตะพื้นในเวลานั่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antero-Inferiorส่วนล่างสุดด้านหน้า, ด้านหน้าเฉียงล่าง [การแพทย์]
Basal Segment, Posteriorส่วนล่างด้านหลัง [การแพทย์]
medulla oblongataเมดัลลาออบลองกาตา, ส่วนล่างสุดของสมองส่วนท้ายซึ่งติดต่อกับไขสันหลัง ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น ปอด หัวใจ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hypothalamusไฮโพทาลามัส, ส่วนล่างของสมองส่วนหน้าที่ยื่นออกมาติดกับต่อมใต้สมอง เซลล์ประสาทของสมองบริเวณนี้ส่วนมากทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาทหลายชนิด ซึ่งควบคุมการสังเคราะห์ฮอร์โมนภายในต่อมใต้สมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cervixปากมดลูก, ส่วนล่างของมดลูกที่ติดต่อกับช่องคลอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
GI Tract, Lower End ofส่วนล่างของทางเดินอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And lower Manhattan, we've been told, is virtually inaccessible.และในแมนฮัตตัน ส่วนล่างคือจุดที่เข้าไปไม่ได้เลย The Day After Tomorrow (2004)
It's in our bed, our skin, sometimes even our GI tract. Everywhere.อยู่บนเตียง บนผิวหนัง ในทางเดินอาหารส่วนล่าง ทุกหนทุกแห่ง Primer (2004)
Strengthen your lower body! Press down on those sheets!สร้างกำลังส่วนล่าง กดผ้าให้แรงๆ หน่อย Art of Fighting (2006)
After avoiding his left jab, try tackling him from the lower body like in rugby.เล่นงานส่วนล่างของเค้า เหมือนรักบี้ Fly, Daddy, Fly (2006)
It's a clearly marked fracture of the ramus mandibulae.เห็นชัดว่ามันทำให้กระดูกขากรรไกรส่วนล่างหัก. Last Man Standing (2008)
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย New York, I Love You (2008)
So, put your name in the bottom.แล้วเซ็นชื่อแกตรงส่วนล่าง District 9 (2009)
The bottom number is the whole thing,ส่วนล่างคือเค้กทั้งก้อน Careful the Things You Say (2009)
The base of those cliffs are covered in poison ivy, live oak, sumac and a thousand plants with thorns as big as my dick.ส่วนล่างของผา ปกคลุมไปด้วยพืชมีพิษต่างๆ แล้วยังพวกต้นไม้ที่มีหนามแหลม อันใหญ่พอๆ กับไอ้จ้อนของผม Shutter Island (2010)
To the earlobe and then down to the cycle part.จนถึงใบหูส่วนล่าง Insidious (2010)
I mean, the bottom is too curved to be a Tele or a Strat, but... it's not an SG because the tailpiece wraps around, and then there's the distance to the jack plate.ฉันหมายถึงส่วนล่างของมันโค้งเกินกว่าที่จะเป็นกีต้าร์ทรง Tele หรือ Strat และ ก็ไม่ใช่ SG เพราะมี tailpiece อยู่ตรงนี้ แล้วที่เสียบสายแจ็คไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
It was his lower spine, Walter.กระดูกสันหลังส่วนล่างของเขาที่แปลก วอลเตอร์ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนล่าง[n.] (suanlāng) EN: lower-part ; bottom-part   FR: bas [m] ; fond [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dado[N] ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
foot[N] ส่วนล่าง, See also: ฐาน, ตีน, โคน, เชิง, Syn. bottom, base, Ant. head, top
hearth[N] พื้นเตา, See also: ส่วนล่างของเตา
underbody[N] ส่วนล่างของลำตัวสัตว์, Syn. hull
wok[N] กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่, See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
cerebellum(เซอริเบล'ลัม) n. สมองน้อย,ส่วนล่างของสมอง., See also: cerebellar adj.
footerข้อความท้ายหน้าหมายถึง ข้อความที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า (อาจเป็นเลขหน้า ก็ได้) โปรแกรมประมวลผลคำต่าง ๆ จะเตรียมจัดในเรื่องนี้ไว้ให้ทุกโปรแกรม แม้โปรแกรมตาราง จัดการ ก็สามารถกำหนดให้มีข้อความใด ๆ ที่หัวกระดาษ (header) และ ที่ท้ายหน้า (footer) ได้ดู header เปรียบเทียบ
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
kettledrum(เคท'เทิลดรัม) n. กลอง ก้นกลมหน้าเดียว ส่วนล่างทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดง, See also: kettle-drummer n.
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม
paraplegian. ภาวะอัมพาตที่ขาและส่วนล่างของร่างกาย เนื่องจากไขสันหลังอักเสบหรือได้รับบาดเจ็บ, See also: paraplegic adj.
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection,severance
shin(ชิน) n. หน้าแข้ง,แข้ง,กระดูกหน้าแข้ง,ส่วนล่างของขาหน้าของวัวควาย,ขาหน้าส่วนล่างของแมลง. vt. ปีนด้วยการใช้มือทั้งสองและขาทั้งสองรวบรัดขึ้นไป

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebellum(n) มันสมองส่วนล่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top