Search result for

ส่วนตัว

(52 entries)
(0.0692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนตัว-, *ส่วนตัว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนตัวว. เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล, เช่น เรื่องส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corpus Endometriumส่วนตัวมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about a little private party to kick things off?เริ่มจากปาร์ตี้ส่วนตัวเล็กๆก่อนเป็นไง? New Haven Can Wait (2008)
If we, um, sort this out privately, please?ถ้าเราจะไปคุยกันส่วนตัวNew Haven Can Wait (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
I'm sorry. i-i am gonna have to pull an all-nighter as it is.ฉันขอโทษ ฉัน ฉันกำลังจะไปทำธุระส่วนตัวหน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
With their closed doors and this private thing for eleanor.- ประตูห้องก็ปิดและเรื่องส่วนตัวสำหรับเอลานอร์อีก - เจนนี่ There Might be Blood (2008)
Like how much privacy does she really need- อย่างกับได้ความส่วนตัวมากอย่างที่ต้องการ There Might be Blood (2008)
A private party, sir. If you're not on the list,ปาร์ตี้ส่วนตัวครับ ถ้าคุณไม่อยู่ในรายชื่อ There Might be Blood (2008)
Didn't you cover all this personal stuff with dr.คุณไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนตัวจากหมอโฟร์แมน Not Cancer (2008)
You're a p.I. Who can't lie?คุณมีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่โกหกไม่ได้ Not Cancer (2008)
You can't have a private zone.คุณไม่สามารถมีชิวิตส่วนตัวได้ Adverse Events (2008)
But stay out of my personal life.แต่ควรจะออกไปจากชีวิตส่วนตัวผม Adverse Events (2008)
Any rationalization you had for meddling in my private lifeคำแนะนำเกี่ยวกับชิวิตส่วนตัวผม\ ที่คุณเคยพูด Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนตัว[adv.] (dōi suantūa = dōi sūantūa) EN: privately   
ส่วนตัว[adj.] (suantūa = sūantūa) EN: private ; personal ; individual   FR: privé ; personnel ; individuel ; particulier

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
NGV(n abbrev ) ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ย่อมาจาก Natural Gas Vehicles, ส่วนตัวก๊าซจะเรียกว่า Compressed Natural Gas หรือ CNG

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
individual[ADJ] แต่ละบุคคล, See also: ส่วนตัว, ส่วนบุคคล, Syn. personel, private
innermost[ADJ] ส่วนตัว, See also: ซึ่งเป็นความลับ, Syn. inmost, personal, Ant. outermost
intimate[ADJ] ส่วนตัว (ทางเพศ), See also: ที่เป็นส่วนตัว, Syn. private, personal
idio[PRF] ตัวเอง, See also: ส่วนตัว, โดยเฉพาะ
personal[ADJ] ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
privy[ADJ] ส่วนตัว, See also: ลับ, Syn. confidential, personal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
boudoir(บู'ดวาร์) n. ห้องส่วนตัวของหญิง
by-endn. วัตถุประสงค์ส่วนตัว,วัตถุประสงค์ประกอบ
bywayn. ถนนส่วนตัว,ถนนลี้ภัย,ถนนสายเปลี่ยว,การวิจัยที่ปิดบัง,ความพยายามที่ปิดบัง
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor

English-Thai: Nontri Dictionary
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
boudoir(n) ห้องส่วนตัวของผู้หญิง
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
closet(adj) ส่วนตัว,สันโดษ,ลับเฉพาะ
closet(n) ห้องส้วม,ห้องสุขา,ห้องลับ,ห้องส่วนตัว,ตู้ฝาผนัง
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร
individually(adv) ทีละอย่าง,เฉพาะราย,เรียงตัว,โดยส่วนตัว
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
個人[こじん, kojin] (n) ส่วนตัว, See also: private

German-Thai: Longdo Dictionary
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว
Kosten(n) |nur Pl.| ผลรวมรายจ่ายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ค่าใช้จ่าย เช่น Die beiden Politiker haben ihre Asienreise auf eigene Kosten gemacht. นักการเมืองสองท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าเดินทางไปทวีปเอเซีย , See also: Related: Ausgaben, Unkosten
Lebenslauf(n) |der, pl. Lebenläufe| ประวัติส่วนบุคคลโดยสังเขป, ประวัติส่วนตัวโดยย่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top