Search result for

ส่งมอบให้

(14 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งมอบให้-, *ส่งมอบให้*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This was hand-delivered.มันถูกส่งมอบให้กับมือ I Lied, Too. (2009)
The scans that were supposed to be submitted to Dr. Steven Turnbull?ภาพสแกนได้ถูกส่งมอบให้กับ ดร.สตีเฟน เทิร์นบูล A Night at the Bones Museum (2009)
I will absolutely not turn over to you any information which was entrusted to me by the courageous individual who risked his or her job to aid innocent creatures who are unable to defend themselves.ผมจะไม่มีทาง ส่งมอบให้กับคุณ ไม่ว่าข้อมูลใดๆ ที่ผมได้รับ ความไว้วางใจให้ดำเนินการ จากบุคคลที่ใจกว้างและยอมเสี่ยง ในหน้าที่การงานของเธอ/เขา ในการช่วยเหลือสัตว์โลกที่บริสุทธิ์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
He's not just gonna hand it ov, , pecially if it's harmful to vampires.เขาจะไม่ส่งมอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่้ง หากมันเป็นอันตรายต่อแวมไพร์ Isobel (2010)
Hey, come here. Have a seat.ที่จะส่งมอบให้คิงหรือยัง No Ordinary Sidekick (2010)
This is where we make all the candy and eggs that I deliver to the children of the world.เป็นที่ๆเราทำลูกกวาดกับไข่ ที่ส่งมอบให้กับเด็กๆ ทุกคนในโลกนี้ Hop (2011)
Out here, nothing's more important than what you pass on to the next generation.ลึกไปกลางประเทศ ไม่มีอะไรสำคัญเท่า สิ่งที่คุณส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป The Legacy (2011)
Posing as a third party, I'm gonna jack one of their shipments, deliver it to you.ฉันจะปล้นรถสินค้าของเขาคันหนึ่ง และส่งมอบให้คุณ Covenant (2011)
Okay.แต่ถ้าเขามีส่วนในการฆาตกรรมนี้ พี่คงส่งมอบให้เธอไม่ได้ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
I transferred it to scholar Heo Dahm.ข้าเป็นคนส่งมอบให้กับบัณฑิตโฮดัมเอง Tree with Deep Roots (2011)
So Byron brought Avexis into the forest tonight to give her to you...ไบรอนจึงตัดสินใจนำอเวซิส มายังป่าเมื่อคืนนี้ เพื่อส่งมอบให้กับเจ้า... Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand on[PHRV] ส่งมอบให้ต่อ, See also: ส่งต่อ, สืบทอด, Syn. pass on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top