ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สู่สม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สู่สม-, *สู่สม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สู่สม[V] cohabit, See also: shack up, Syn. สมสู่, Example: คนไทยจะไม่สู่สมกันเองระหว่างพี่น้องเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมประเพณี, Thai definition: อยู่กินกันเยี่ยงสามาภรรยา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สู่สมก. อยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, อยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย, เขียนเป็น สู่สํ ก็มี เช่น ดินฤขัดเจ้าหล้า สู่สํสองสํ (กำสรวล).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eat and drink your fill for tomorrow we ride into battle.กิน... เเละดื่มให้เต็มที่ พรุ่งนี้เราจะเข้าสู่สมรภูมิ The Scorpion King (2002)
... untiltheimbalancethat created them is corrected.... จนกว่าจุดที่ไม่สมดุลจะกลับสู่สมดุล The Day After Tomorrow (2004)
The Earth's atmosphere will restabilize...บรรยากาศจะเข้าสู่สมดุลใหม่... The Day After Tomorrow (2004)
back in the field.กลับสู่สมรภูมิ Mission: Impossible III (2006)
subtitles painfully transcribed by rogard for subscene. com VOTE!"ความอยากได้กลับมาสู่สมอง ของ คุณบรู๊คส์อีกครั้ง" Mr. Brooks (2007)
To transfer the foreign compound to the victim's brain.ในการถ่ายเทสารแปลกปลอม เข้าสู่สมองของเหยื่อ The Dreamscape (2008)
Welcome to the club.ขอต้อนรับเข้าสู่สมาคม Paradise (2008)
The upshot is we got us a nice, big, juicy, bloody fingerprint which belongs to Señor Tuco.ซึ่งเป็นลายนิ้วมือของพ่อตูโก้ คริสมาสต์มาถึงเร็ว สู่สมาชิกในครอบครัวซารส์เดอร์ นั่นคือ มีเงื่อนไขว่า Grilled (2009)
- They swap spit, virus goes to his brain, leads to meningitis, increased intracranial pressure.ไวรัสเข้าสู่สมองแล้ว ติดต่อไปยังเยื่อหุ้มสมอง เพิ่มระดับความดัน House Divided (2009)
Hits the brain in seven secondsให้ไปสู่สมองในเวลา 7 วินาที Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Downloaded into one's mind.ดาวน์โหลดเข้าสู่สมองคน Life (2009)
Welcome back to the war.ขอต้อนรับกลับสู่สมรภูมิรบ X-Men Origins: Wolverine (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up   FR: vivre en concubinage ; cohabiter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
optic nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่สอง มีหน้าที่กระแสประสาท (impulses) จากเรตินาสู่สมอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top