ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูบบุหรี่

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูบบุหรี่-, *สูบบุหรี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบบุหรี่[V] smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The door is open. -The chimney's smoking.ประตูเปิด การสูบบุหรี่ของ ปล่องไฟ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก Pinocchio (1940)
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย! Pinocchio (1940)
Look at yourself. Smoking, playing pool! Ow!มองตัวเอง สูบบุหรี่เล่นสระว่าย น้ำ! Pinocchio (1940)
Smoke?สูบบุหรี่Pinocchio (1940)
Do not smoke in here. Thank you very much.ห้ามสูบบุหรี่ในนี่ขอบคุณมาก Jaws (1975)
Relax. Don't smoke.ใจเย็นๆ อย่าสูบบุหรี่ Oh, God! (1977)
- Smoking or non-smoking?- สูบบุหรี่หรือไม่สูบคะ Airplane! (1980)
- Smoking, please.- สูบบุหรี่ครับ Airplane! (1980)
Looks like I picked the wrong week to quit smoking.ดูเหมือนผมจะเลือกผิดอาทิตย์ ซะแล้วที่จะเลิกสูบบุหรี่ Airplane! (1980)
Mind if I smoke?จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะสูบบุหรี่Clue (1985)
I'll just step out for a smoke.ผมจะไปสูบบุหรี่หน่อย Spies Like Us (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes   FR: fumer (une cigarette)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain-smoke[VT] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke[VI] สูบบุหรี่มวนต่อมวน
have a smoke[IDM] สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
puff[VI] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puff[VT] สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
smoke[VI] สูบบุหรี่, See also: ดูดควัน, สูดควัน, Syn. inhale, puff, suck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
smoker(สโมค'เคอะ) n. ผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์,ตู้รถไฟสำหรับผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์
smoking(สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ
use(v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)

English-Thai: Nontri Dictionary
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
smoke(vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่
use(vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] Thai: สูบบุหรี่ English: to smoke

German-Thai: Longdo Dictionary
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

French-Thai: Longdo Dictionary
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top