ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูดอากาศ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูดอากาศ-, *สูดอากาศ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not to keep. It's just to sniff.มันไม่ให้ มันเป็นเพียงที่จะสูดอากาศ The Russia House (1990)
Time to get some oxygen.ขอสูดอากาศหน่อย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You could probably use the fresh air.คงได้สูดอากาศบริสุทธิ์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The Countess and I were just off to take the air on the boat deck.เรากำลังจะไปเดินสูดอากาศที่ดาดฟ้า Titanic (1997)
I need some air.ขอออกไปสูดอากาศก่อน Never Been Kissed (1999)
I've been working all day and I could use some air.ฉันทำงานมาทั้งวัน อยากไปสูดอากาศบ้าง ไปเดินเล่นกันมั้ย Bicentennial Man (1999)
Let's get some air hereลงมาเดินสูดอากาศไงล่ะ Failan (2001)
I need some air. I'm gonna go for a walk.ผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับ แม่ X-Ray (2001)
Breathe some fresh air.สูดอากาศบริสุทธิ์ Swimming Pool (2003)
I believe she's getting some air.เธอคงจะออกไปสูดอากาศ Swimming Pool (2003)
I thought you might like some fresh air for a change.ฉันคิดว่านายน่าจะออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้าง The Butterfly Effect (2004)
Let's pop the cork.โผล่หัวขึ้นไป สูดอากาศยามเช้าซักหน่อย The Chronicles of Riddick (2004)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow the cobwebs away[IDM] สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
suck in[PHRV] สูดอากาศ (ด้วยปาก), See also: ดูด
take in[PHRV] สูดอากาศ, See also: ได้รับ(น้ำ, อากาศ)เข้ามา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale)
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale

English-Thai: Nontri Dictionary
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top