ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูดลมหายใจเข้า

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูดลมหายใจเข้า-, *สูดลมหายใจเข้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breathe, Mathias.สูดลมหายใจเข้า แมทเทียส์ The Ruins (2008)
Good. Just keep breathing, keep breathing.ดีมาก สูดลมหายใจเข้า สูดลมหายใจ The Ruins (2008)
Breathe in to this hand. Breathe in to this hand.สูดลมหายใจเข้าไปถึงมือนี้ Black Swan (2010)
Relax. Breathe.ผ่อนคลาย สูดลมหายใจเข้า Vendetta (2012)
♪ Breathe in♪ ٴ Kill Your Darlings (2013)
You're doing fine. Just take a breath.คุณทำได้ดี สูดลมหายใจเข้า The Grimm Identity (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top