ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูดดม

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูดดม-, *สูดดม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. [ Inhaling ]โอ้ [สูดดมPulp Fiction (1994)
You don't know what it's like to have a son... to have kissed his hair and smelled his breath... as he slept, to have watched him grow.ท่านไม่มีลูก ไม่เคยสูดดมผมลูกตอนหลับ ไม่เคยเฝ้าดูลูกเติบโต The Man in the Iron Mask (1998)
I still seek your scent on my clothes. "ยอดรัก ฉันคิดถึงคุณจัง ฉันเฝ้าแต่สูดดมกลิ่นคุณจากเสื้อผ้าของฉัน" The Red Violin (1998)
Well, my fingers are available for your sniffing pleasure anytime you need them.อืม งั้นมือผมก็ว่าง ให้คุณสูดดมเสมอนะครับ ถ้าคุณต้องการ 50 First Dates (2004)
(INHALING)(สูดดมBalls of Fury (2007)
[ Sniffing ](เสียงสูดดมPrey (2007)
[ Grunting, Snorting ](เสียงกระโชก, สูดดมPrey (2007)
[ Snorting ](เสียงสูดดมPrey (2007)
[ Snorting Continues ](เสียงสูดดมติดต่อกัน) Prey (2007)
They are breaths of fresh airพวกเขาสูดดมอากาศบริสุทธิ์ Like Stars on Earth (2007)
Take a whiff.ลองสูดดมดู A Night at the Bones Museum (2009)
Without a breathing apparatus, high concentrations over a period of time would deform the sinuses.ถ้าปราศจากหน้ากาก และสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ในระยะเวลาหนึ่งอาจทำให้ โพรงไซนัสเปลี่ยนรูปร่างไปได้ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whiff[VT] สูดดม, Syn. aspirate, inhale, smell, sniff

English-Thai: Nontri Dictionary
snook(vi) สูดดม

German-Thai: Longdo Dictionary
schnupfen(vi) |schnupfte, hat geschnupft| สูดจมูกฟุดฟิด, สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง, สูดดม,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top