ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุดคณานับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุดคณานับ-, *สุดคณานับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สุดคณานับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สุดคณานับ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คณานับก. นับ เช่น สุดคณานับ, คณนะ หรือ คณนา ก็ว่า.
ล้นฟ้าว. มากมายสุดคณานับ เช่น รวยล้นฟ้า.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncounted(อันเคา'ทิด) adj. ไม่ได้นับ,เหลือคณานับ,สุดคณานับ., Syn. countless

English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top