ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุขอนามัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขอนามัย-, *สุขอนามัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขอนามัย(n) sanitation, See also: hygiene, Syn. สุขลักษณะ, Example: เราควรดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ, Thai Definition: การปราศจากเชื้อโรค, ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hygiene, Sexualสุขอนามัยทางเพศ [TU Subject Heading]
Sanitary and Phytosanitaryสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, if you ever master hygiene, try working on sensitivity.เฮ้, ถ้าคุณเคยทำสุขอนามัย ให้ลองทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน Ice Age: The Meltdown (2006)
Traditionally, a washtub was used for cleansing, but for sanitary reasons, nowadays, we use sterilized cloths... to wipe... the body.ตามประเพณี อ่างซักผ้าจะใช้สำหรับทำความสะอาด แต่ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราจึงใช้ชุดปลอดเชื้อ Departures (2008)
Or Sanitary.หรือถูกสุขอนามัย The Manhattan Project (2008)
You really come all the way up here to give me hygiene tips, did ya?นายเดินทางไกลมาถึงที่นี่ เพราะเป็นยห่วงสุขอนามัยของฉันงั้นเหรอ Balm (2009)
Of course, we didn't have the same safety standards back then, so...แน่นอน ตอนนั้นเรายังไม่มีมาตรการสุขอนามัยเหมือนสมัยนี้ Home Economics (2009)
I'm scrupulous about my hygiene.ผมเคร่งครัดเรื่องสุขอนามัย The Large Hadron Collision (2010)
Health and safety first.สุขอนามัยและความปลอดภัย ต้องมาก่อน The Body and the Bounty (2010)
Perhaps a feminine hygiene product or a bowel-regulating yogurt?ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยของสตรี หรือโยเกิร์ตที่ช่วยถ่ายท้อง The Plimpton Stimulation (2010)
That's why I've drafted the Home Health Sanitation Initiative.ฉันถึงได้ร่าง บทบัญญัติสุขอนามัยในบ้านขึ้นมา The Help (2011)
Now I just found out the surgeon general has reviewed the Home Health Sanitation Initiative that I drafted, and he passed it along to Governor Barnett!ที่นี้... ฉันเพิ่งรู้ว่าหัวหน้าคณะแพทย์ ได้ตรวจดูบทบัญญัติสุขอนามัยในบ้าน ที่ฉันร่างขึ้นมาแล้ว The Help (2011)
I trust Penny will adhere to the "Official California Restaurant Workers'ผมเชื่อว่าเพนนีจะยึดถือสัตยาบัน การมีจริยธรรมและสุขอนามัย The Love Car Displacement (2011)
Third World hygiene.สุขอนามัยโลกที่สาม The Skank Reflex Analysis (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขอนามัย[sukanāmai] (n) EN: sanitation ; hygiene  FR: hygiène [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanitation(n) สุขอนามัย, See also: การส่งเสริมสุขภาพ, สุขาภิบาล, Syn. sanitary science, hygiene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanitation(แซนนิเท'เชิน) n. สุขอนามัย, สุขาภิบาล, การส่งเสริมสุขภาพ
unsanitary(อันแซน'นิทะรี) adj. ไม่ถูกสุขอนามัย, เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, Syn. unclean

English-Thai: Nontri Dictionary
hygiene(n) สุขอนามัย, อนามัย, สุขภาพ
hygienic(adj) มีสุขภาพดี, ถูกสุขอนามัย, เกี่ยวกับสุขภาพ
sanitation(n) สุขอนามัย, การสุขาภิบาล, การส่งเสริมสุขภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top