ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุขล้น

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุขล้น-, *สุขล้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sohappy - Sohappyช่างสุขล้น ช่างสุขล้น Enchanted (2007)
It looks like she'll be boarding a train for the sky.แทบจะสุขล้นฟ้าอยู่แล้ว Episode #1.11 (2010)
I must say, Amy, pretending to have intercourse with you is giving me a great deal of satisfaction.ฉันต้องบอกเลยนะ เอมี่ แกล้งทำเป็นมีเพศสัมพันธ์กับเธอ ทำให้ฉันมีความสุขล้นพ้น The Herb Garden Germination (2011)
Please get out of here so I can save a little bit of my dignity.โปรดออกไปจากที่นี่ ฉันจะได้ใช้.. ..เวลาสุขล้นอันน้อยนิดของฉัน Re-launch (2012)
He became a much beloved king who ruled happily until the end of his long days.เขาเป็นพระราชาที่ครองใจปวงชน ครองแผ่นดินอย่างสุขล้น ตลอดชีวิตอันยืนยาวเลยเชียวละ A Monster Calls (2016)
It will make your heart sing, for it's a beautiful sight"หัวใจจะสุขล้นเมื่อได้เห็นภาพอันงดงาม This Beautiful Fantastic (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of the world[IDM] มีความสุขมาก, See also: สุขล้น, Syn. sitting on top of the world, Ant. sitting on top of the world

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top