ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบเนื่อง

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบเนื่อง-, *สืบเนื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบเนื่อง[V] proceed, See also: advance, go on, Syn. ต่อเนื่อง, สืบไป
สืบเนื่อง[V] be because of, See also: be owing to, be a result of, be due to, Example: ธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของมินิคอมพิวเตอร์, Thai definition: เกิดขึ้นตามมา
สืบเนื่อง[V] be because of, See also: be owing to, be a result of, be due to, Example: ธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของมินิคอมพิวเตอร์, Thai definition: เกิดขึ้นตามมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of genes, I guess.สืบเนื่องจากสายพันธ์ ฉันเดานะ Akira (1988)
Here follows the account of Isildur, High King of Gondor and the finding of the Ring of Power. "สืบเนื่องจากเรื่องราวของ อิซิลดัวร์ ราชาแห่งกอนดอร์ และการค้นพบแหวนแห่งอำนาจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
In light of the dark events of recent weeks Professor Dumbledore has granted me permission to start this Dueling Club to train you all up in case you ever need to defend yourselves as I myself have done on countless occasions.สืบเนื่องจากเหตุร้าย ในช่วงหลายอาทิตย์ ศจ.ดัมเบิลดอร์ได้อนุญาต ให้ฉันเปิดชมรม การต่อสู้ตัวต่อตัว เพื่อฝึกให้พวกเธอป้องกันตัว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
And that has consequences for us in the United States, as well.และนั่นก็มีผลสืบเนื่องสำหรับเราในสหรัฐด้วย An Inconvenient Truth (2006)
We both face completely unacceptable consequences.เราทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากับ ผลสืบเนื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ An Inconvenient Truth (2006)
But this new power that we have also brings a responsibility to think about its consequences.แต่พลังอำนาจใหม่ที่เรามีนี้นำเอาความรับผิดชอบ ในการคำนึงถึงผลสืบเนื่องของมันมาด้วย An Inconvenient Truth (2006)
old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ An Inconvenient Truth (2006)
old habits that are hard to change plus new technology can have dramatically altered consequences.ความเคยชินเก่าๆที่เปลี่ยนยากบวกกับเทคโนโลยีใหม่ สามารถทำให้เกิดผลสืบเนื่องที่เปลี่ยนไปอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
We have to think differently about war because the new technologies so completely transformed the consequences of that old habit that we can't just mindlessly continue the patterns of the past.เราต้องคิดถึงสงครามที่แตกต่างออกไป เพราะเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ผลสืบเนื่องที่เกิดจากความเคยชินเก่าๆ An Inconvenient Truth (2006)
But when we divert rivers without considering the consequences, then sometimes rivers no Ionger reach the sea.แต่เมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำ โดยปราศจากคำนึงถึงผลสืบเนื่อง บางครั้ง แม่น้ำไหลไปไม่ถึงทะเลอีกต่อไป An Inconvenient Truth (2006)
Making mistakes in our dealings with nature can have bigger consequences now because our technologies are often bigger than the human scale.การทำความผิดพลาดในการจัดการกับธรรมชาติของเรา ในตอนนี้สามารถสร้างผลสืบเนื่องที่ใหญ่กว่าเดิม เพราะบ่อยครั้งที่เทคโนโลยีของเรา ใหญ่โตกว่าสัดส่วนของมนุษย์ An Inconvenient Truth (2006)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบเนื่อง[X] (seūpneūang) EN: as a consequence of ; because of ; consequential   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง,ไม่ขาดสาย,สืบเนื่อง,เป็นประจำ,บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
continuative(คันทิน'นิวเอทิฟว) adj. สืบเนื่อง n. สิ่งที่ต่อเนื่อง., See also: continuativeness n.
follow(ฟอล'โล) vt. ติดตาม,ตาม,ตามหลัง,ยอมตาม,ทำตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอย่าง,เดินไปตาม,เชื่อฟัง,เนื่องมาจาก,เป็นผลสืบเนื่องจาก,ดำเนินต่อไป,เข้าใจ vi. ต่อมา,เป็นผลสืบเนื่องมาจาก,รับใช้,ตามไป. -Phr. (follow up ติดตามอย่างใกล้ชิด.), See also: followable adj.
footwornadj. สืบเนื่องจากการเดินมาก,ปวดเท้า,เท้าบวม
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
sequel(ซี'เควล) n. บทต่อเนื่อง,เรื่องที่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ตามมาทีหลัง,ผลที่ตาม,ผล,ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,การอนุมาน, Syn. upshot,consequence

English-Thai: Nontri Dictionary
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น,ผลสืบเนื่อง
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
continuance(n) การสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ผลสืบเนื่อง
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
continuous(adj) ติดต่อกัน,สืบเนื่องกัน,ต่อเนื่องกัน,ไม่ขาดสาย
sequel(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top