ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบหา

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบหา-, *สืบหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบหา[V] seek, See also: search, quest, cast about, Syn. สืบแสวงหา, ค้นหา, Example: ท่านกำลังสืบหาข่าวคราวของลูกชายคนโตของท่าน, Thai definition: สอบถามและเที่ยวตามหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.เราพยายามจะสืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกิจกรรมที่อดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ ได้ทำในวันที่หล่อนเสียชีวิต Rebecca (1940)
But he goes crazy trying to find out.แต่เขาเริ่มเป็นบ้าเมื่อสืบหาความจริง Basic Instinct (1992)
You know, when I went round to check up on your story.ตอนที่ผมไปสืบหาเรื่องของคุณอยู่ In the Mouth of Madness (1994)
I want you to find out who the secret leader of the Jesuits is.จงไปสืบหาตัวผู้นำเยซูอิต The Man in the Iron Mask (1998)
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา The Man in the Iron Mask (1998)
Give me a search line, but keep it tight.ไปกันสืบหาเส้นทาง แต่เกาะติดกันไว้ Resident Evil (2002)
According to my investigation, he emigrated to US at the age of 12, received masters in psychology, then graduated Harvard Law School, received MBA at Wharton and returned to Korea in 1999.จากข้อมูลที่ผมไปสืบหามานั้น เขาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่อายุ 12 เรียนจบปริญญาโททางด้านจิตวิทยา จากนั้นก็จบกฏหมายจากมหาลัยฮาร์วาร์ด จบ MBA ที่วาร์ตั้น แล้ว... Crazy First Love (2003)
I've spent the last seven years trying to track down the people responsible for my wife's murder.ฉันใช้เวลา 7 ปี พยายามตามสืบหาตัวคนร้าย ที่ฆาตกรรมภรรยาของผม Mr. Monk Gets Fired (2004)
I spend my free time tracking down the people who planted the car bomb that killed my wife.ผมใช้เวลาว่างออกติดตาม สืบหาตัวคนร้าย คนที่วางระเบิดคาร์บอมบ์ ฆ่าภรรยาของผม Mr. Monk Gets Fired (2004)
Randy and I are going to snoop around here and see if we can't figure out where these clowns are hiding our witness.ฉันกับรันดี้จะไปสืบหาเบาะแสแถวๆนี้ และดูว่าพวกเราจะคิดหาหนทาง เผื่อเราจะได้พยานโง่ๆสักคนบ้าง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I came to Smallville to investigate my cousin's death.ฉันมาที่สมอลวิลล์เพื่อสืบหาการตายของ ญาติฉัน Crusade (2004)
I was trying to find out about my family.ฉันอยากสืบหาเกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquire for[PHRV] สืบหา, See also: ถามหา, ค้นหา, ถามถึง, Syn. enquire for
inquire[VI] สืบหาความจริง, See also: ตรวจสอบ, สืบสวน, Syn. examine, inspect, investigate
spy out[PHRV] สืบหาลับๆ, See also: แอบสืบ, ศึกษาลับๆ
trace[VT] สืบหาร่องรอย, See also: สะกดรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine)
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
prier(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検知[けんち, kenchi] (vt ) สืบหา ค้นพบ , See also: S. 見知,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top