ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบต่อ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบต่อ-, *สืบต่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบต่อ[V] inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai definition: ต่อเนื่องไป
สืบต่อ[V] inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai definition: ต่อเนื่องไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No son of his will succeed him.ไม่มีลูกชายสืบต่อจากมัน April Story (1998)
It's a tradition we hand down.มันเป็นประเพณีสืบต่อกัน The Time Machine (2002)
But I'll tell you something... what I said in there, it still goes.ยังไงก็ตาม เรื่องที่เราพูดกันฉันจะสืบต่อ Signs (2002)
Carry out your investigation, Kajiwara.สืบต่อไปนะ คาจิวาระ Yomigaeri (2002)
That'd save you looking for anyone else, wouldn't it?คุณจะได้ไม่ต้องสืบต่อใช่มั้ย? The Constant Gardener (2005)
The trail's gone cold.ไม่มีทางให้สืบต่อ Casino Royale (2006)
- We can, of course, acquire more information- - (RIFLE FIRES)เรายังต้องสืบต่อไปก่อน The Illusionist (2006)
In that case, you must carry on.งั้นคุณก็ต้องสืบต่อไป The Wicker Man (2006)
This particular method is a secret teaching... from the lineage of the great master, Sangye Yeshe.พิธีกรรมอันพิเศษนี้ เป็นคำสอนที่เป็นความลับ ที่สืบต่อเป็นสายตรงจาก ท่านปรมาจารย์ซานเจ เยซี Milarepa (2006)
If they keep digging, they will find out about all of us and what we can do.ถ้าเขาสืบต่อไป เขาจะรู้ เกี่ยวกับเราทั้งหมด และ สิ่งที่เราทำได้ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Renee, this man is the only connection I have to whoever else is involved in this thing.เรเน่,ผู้ชายคนนี้ เป็นความเกี่ยวข้องเดียวที่เราเหลืออยู่ ถ้าสืบต่อไปได้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They're clean.ของพวกนั้นไม่มีอะไรให้สืบต่อ Bound (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบต่อ[v. exp.] (seūp tø) EN: inherit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inherit[VT] สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
live on[PHRV] สืบต่อมา, See also: มีอยู่ต่อมา, ดำเนินต่อมา

English-Thai: Nontri Dictionary
succeed(vt) บรรลุผล,สืบต่อ,รับช่วง,เจริญ
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top