ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สึง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สึง-, *สึง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สึงก. สิง, อยู่, ประจำ, แทรก. (ดู สิง ๑).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I make a confession?มีผู้ชายคนนึง ราซูล ฉันรู้สึงสงสารเขามาก Kick-Ass (2010)
Remember what it feels like.จำว่ามันรู้สึงยังไง Frenemy (2012)
Whatever is inside Mia is the cause of all this.อะไรก็ตามทิ่สึงร่างมึอาอยู่ คึอตฆันเหตุของทังหมด Evil Dead (2013)
It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living.ซี่งเเสดงว'าการท่องคาถานิ้.. เปี๋นเหบือนการเปิดทางไหปี๋ศาจ เขขิาสึงสูใบมบุษยธั Evil Dead (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top