ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งผิดพลาด

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งผิดพลาด-, *สิ่งผิดพลาด*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be a huge mistake.มันจะเป็นสิ่งผิดพลาดใหญ่หลวง Wicker Park (2004)
I found a few mistakes.ผมเจอสิ่งผิดพลาดบางอย่างครับ Mr. Monk Gets Fired (2004)
He didn't make a mistake.เขาไม่ทำสิ่งผิดพลาด Love/Addiction (2007)
I'm very, very sorry for the terrible distress that I have caused.หนูขอโทษจากใจจริงสำหรับสิ่งผิดพลาด ที่หนูได้ก่อเอาไว้ Atonement (2007)
All those mistakes and be wiseสิ่งผิดพลาดเหล่านั้น และรอบคอบพอ Once (2007)
So someone in Cyber Unit is checking for irregularities in agents' banking records?งั้นก็มีจนท.คนใดคนนึงในแผนกไซเบอร์ได้ทำสิ่งผิดพลาดอันส่งผลกับฝ่ายงานด้านบัญชีสินะ. Last Man Standing (2008)
He calls it the biggest mistake he's ever made.เขาว่าเป็นสิ่งผิดพลาดที่สุดในชีวิตเลย A Vision's Just a Vision (2008)
I want you to put right the wrong you did nine years ago.ฉันต้องการให้นายแก้ไขสิ่งผิดพลาด ที่นายทำไว้เมื่อ 9 ปีก่อนไง Inkheart (2008)
That's the last mistake of its short, pitiful life.นั่นคงเป็นสิ่งผิดพลาดสุดท้ายในชีวิตอันน่าเศร้าล่ะ Jump the Shark (2009)
We will miss you ... despite the mistakes you didพวกเราจะคิดถึงเธอ.. แม้เธอจะทำสิ่งผิดพลาด Dogtooth (2009)
Could it be so wrong if you and I hopped on the first plane to an island somewhere?มันคงเป็นสิ่งผิดพลาด ถ้าเธอและฉัน จะขึ้นเครื่องบินเที่ยวแรกไปยังเกาะที่ไหนซักแห่ง Lost Boys (2009)
You have to pity any woman who makes that mistake.คุณควรจะสงสาร ผู้หญิงที่ทำสิ่งผิดพลาด Never Judge a Lady by Her Lover (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top