ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งที่สร้างขึ้น

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งที่สร้างขึ้น-, *สิ่งที่สร้างขึ้น*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู containment ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, my lord. It is not what you think.ช้าก่อนพระองค์ ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นมา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The creature has you in its power.สรรพสิ่งที่สร้างขึ้นมาล้วนมีอำนาจในตัวมันเอง Beauty and the Beast (2009)
Afraid so. You're just a figment of my imagination.คิดว่างั้น คุณเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นจากจินตนาการของฉันเอง Alice in Wonderland (2010)
Since their creation, he has told us only to love them.นับแต่การรังสรรค์มา พระองค์บอกให้เรารักสิ่งที่สร้างขึ้น Legion (2010)
And you're just a figment of my imagination.และคุณก็เป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้นมา ภายในจินตนาการของผมเองเท่านั้น Human (2010)
Maybe it's some evidence, some... artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive.บางทีมันก็ มันอาจจะเป็นหลักฐาน เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นของมิติที่สูงกว่า ซึ่งเราไม่สามารถรับรู้ได้ Interstellar (2014)
You're a figment of my imagination.นายเป็นแค่สิ่งที่สร้างขึ้น ในจินตนาการของฉัน Rise of the Villains: Mommy's Little Monster (2015)
Creatures often go to extremes to protect themselves from pain.บางครั้งสิ่งที่สร้างขึ้นมาก็ทำอะไรแปลกๆ ได้ เพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวด The Well-Tempered Clavier (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wellhead[N] สิ่งที่สร้างขึ้นเหนือบ่อน้ำหรือบ่อน้ำมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creature(ครี'เชอะ) n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น,สัตว์,คน,บุคคล,เครื่องมือ,ทาส., See also: creatural n. ดูcreature creatureliness n. ดูcreature, Syn. animal,being
critter(คริท'เทอะ) n. บุคคล,สัตว์,สิ่งที่สร้างขึ้น
crittur(คริท'เทอะ) n. บุคคล,สัตว์,สิ่งที่สร้างขึ้น
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,

English-Thai: Nontri Dictionary
make(n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top