ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ่งจำเป็น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งจำเป็น-, *สิ่งจำเป็น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจำเป็น(n) necessities

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
necessariesสิ่งจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matters of subsistence for manสิ่งจำเป็นแก่การครองชีพของคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this necessary?นี้เป็นสิ่งจำเป็น? The Godfather (1972)
What you need now is some peace and quiet.สิ่งจำเป็นสำหรับเธอตอนนี้คือ ความสงบและเงียบ. Suspiria (1977)
Are you sure this is absolutely necessary?คุณแน่ใจว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่? Pulp Fiction (1994)
It's not a necessity, especially for someone like you.ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนอย่างคุณเลย Good Will Hunting (1997)
Like having needs is some terrible thing.อย่างเช่น จำใจต้องมีสิ่งจำเป็น ถึงแม้ว่าสิ่งจำเป็นนั้นจะแย่ขนาดไหนก็ตาม The Story of Us (1999)
Show me one person that doesn't have needs.บอกมาสักคนซิที่ ไม่ต้องมีสิ่งจำเป็น The Story of Us (1999)
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ The Matrix Reloaded (2003)
To become an adult, pain is necessary too, but you will probably be able to go much, much farther, even to other galaxies and other universes.เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ ความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน แต่ถึงยังไงเธอก็อาจจะต้องห่างไกล ไกลมากขึ้นไปอีก ไปถึงกาแลคซี่อื่น หรือจักรภพอื่น Hoshi no koe (2002)
All right.ทำไมการมีลูกถึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับคนที่ประสพความสำเร็จ I Heart Huckabees (2004)
there's something there i need.ที่นั่นมีสิ่งจำเป็นสำหรับฉันหรือไง Zod (2006)
My people have already arranged the opening ceremony this ceremony, prays... is this all necessary?คนของผมจัดเตรียมการเปิดงาน อย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรม , การสวดมนต์... ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม? Om Shanti Om (2007)
Emotional Affairs Are Necessary To Keep A Marriage Alive.อีกอย่างความรักเป็นสิ่งจำเป็นนะ ที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว Blair Waldorf Must Pie! (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งจำเป็น[sing jampen] (adj) EN: necessities  FR: choses indispensables [ m ] ; le strict nécessaire [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desideratum(n) สิ่งจำเป็น (คำนามพหูพจน์ของ desideratum), See also: สิ่งที่ต้องการ, Syn. desire, requirement
desideratum(n) สิ่งจำเป็น (คำทางการ), See also: สิ่งที่ต้องการ, Syn. desire, requirement
order of the day(idm) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งปกติ
very thing(idm) สิ่งจำเป็นที่ต้องการ
must(n) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ, Syn. need, requirement
necessaries(n) สิ่งจำเป็นโดยเฉพาะต่อการดำรงชีวิต
necessary(n) ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น
necessity(n) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งที่ขาดไม่ได้, Syn. essential, requirement
requirement(n) สิ่งจำเป็น, See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ, Syn. essential, necessity
requisite(n) สิ่งจำเป็น, Syn. essentialness, necessity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cause(คอซ) { caused, causing, causes) n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้, Syn. motive
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น, สิ่งจำเป็น, ความขัดสน, ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want, need
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส, จังหวะ, กาลสมัย, ฤกษ์, คราว, เหตุผล, เหตุ, ชนวน, ธุรกิจ, งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n., pl. สิ่งจำเป็น. -Phr on occasion เป็นครั้งเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Syn. event, gala
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ, การขาดแคลน, ความคับแค้น, การเพิกถอน, Syn. want, need
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ, ความประสงค์, การเรียกร้อง, สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่เรียกร้อง, สิ่งจำเป็น, Syn. necessity, requisite
requisite(เรค'ควิซิท) adj. จำเป็น, ต้องการ, เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้, เป็นสิ่งจำเป็น, See also: requisiteness n.
want(วอนทฺ) vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire, lack, sha

English-Thai: Nontri Dictionary
essence(n) สิ่งจำเป็น, ส่วนสำคัญ, ปัจจัย, หัวใจ, แก่นแท้
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น, สิ่งจรรโลงชีวิต
necessity(n) ความจำเป็น, สิ่งจำเป็น, ความแน่แท้, เครื่องบังคับ
requisite(n) ความจำเป็น, สิ่งจำเป็น, สิ่งต้องการ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top