ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิบสอง

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิบสอง-, *สิบสอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิบสองเหลี่ยม[N] dodecagon, See also: duodecagon, Example: เขาสั่งทำกรอบรูปแบบสิบสองเหลี่ยมเป็นของขวัญพิเศษให้ภรรยา, Thai definition: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 12 เส้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิบสองพระกำนัลน. นางพระกำนัลที่มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ มี ๑๒ ตำแหน่ง ได้แก่ กำนัลรับพระหัตถ์ กำนัลพระขันหมาก กำนัลน้ำเสวย กำนัลพัชนี กำนัลพระสำอาง กำนัลพระมาลา กำนัลพระบังคน กำนัลพระไสยาสน์ กำนัลทิพยรส กำนัลพระโภชน์ กำนัลพระโอษฐ์ และกำนัลทาพระองค์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's twelve. We go around one, two...- นั่นเป็นสิบสอง เราไปรอบหนึ่งสอง ... 12 Angry Men (1957)
OK, then, just remember that this has to be twelve to nothing, either way.ตกลงแล้วเพียงแค่จำไว้ว่านี่จะเป็นสิบสองไม่มีอะไรที่จะมีทางใดทางหนึ่ง 12 Angry Men (1957)
- I don't know. Ten, twelve seconds?- ผมไม่ทราบ สิบสิบสองวินาที? 12 Angry Men (1957)
Number twelve?เลขที่สิบสอง12 Angry Men (1957)
Number twelve!เลขที่สิบสอง12 Angry Men (1957)
I must have been ten twelve. I don't remember which but I stayed.ตอนนั้นฉันสิบหรือสิบสองขวบ ก็จำไม่ได้ แต่ฉันอยู่กับท่าน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Twenty-two.ยี่สิบสอง Stand by Me (1986)
I don't know.เก้าคูณสิบสอง... Schindler's List (1993)
Don't worry about it. We'll do ten for twelve.ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันจ่ายสิบได้สิบสองเลย Léon: The Professional (1994)
Six-to-twelve, armed burglary.หกถึงสิบสองขโมยอาวุธ The Shawshank Redemption (1994)
Twelve and a quarter.สิบสองเศษหนึ่งส่วนสี่ Pi (1998)
The person who fatally poisoned two children on the subway was none other than their 32-year old motherมีคนพบศพเด็กสองคนถูกวางยา /Nบนรถไฟใต้ดิน ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์นอกจากแม่วัย สามสิบสองปี Uninvited (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิบสอง[num.] (sip-søng) EN: twelve ; 12   FR: douze ; 12
สิบสองนักษัตร[n. exp.] (sip-søng naksat) EN: 12-year-cycle   
สิบสองราศี[n. exp.] (sip-søng rāsī) EN: twelve signs of the zodiac   FR: les douze signes du zodiaque [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bob[N] หนึ่งชิลลิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิบสองเพนนี, Syn. shilling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
twelfth(ทเวลธฺ) adj.,n. ที่สิบสอง
twelve(ทแวลว) n.,adj. สิบสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
twelfth(adj) ที่สิบสอง
twelfth(n) คนที่สิบสอง,วันที่สิบสอง
twelve(adj) สิบสอง
twelve(n) จำนวนสิบสอง,เลขสิบสอง
twelvemonth(n) 1 ปี,สิบสองเดือน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seconteen[เซค'เคินทีน] (n adj ) สิบสอง
See also: S. twelve,
seconteen[เซค'เคินทีน] สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (adj ) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n ) สิบสอง
seconteen[เซค'เคินทีน] (n ) สิบสอง
seconteence[เซค'เคิน'ทีนซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง
twelfce[ทเวลซฺ] (adv ) สิบสองครั้ง
twelve[ทแวลว] (n ) สิบสอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
十二[じゅうに, juuni] (n) สิบสอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Zwölf(n) |die, pl. Zwölfen| หมายเลขสิบสอง
zwölf(adj) สิบสอง
Mittag(n) |der, nur Sg.| เที่ยงวัน, สิบสองนาฬิกา เช่น gegen Mittag ช่วงเที่ยงวัน หรือ ราวๆ เที่ยงวัน

French-Thai: Longdo Dictionary
douze(numéro) สิบสอง, 12
vingt-deux(numéro) ยี่สิบสอง, 22

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top