ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สินค้าเถื่อน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สินค้าเถื่อน-, *สินค้าเถื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Contraband?สินค้าเถื่อนReckoner (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินค้าเถื่อน[n. exp.] (sinkhā theūoen) EN: contraband goods ; contravand   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraband[N] สินค้าเถื่อน, See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี, Syn. smuggled goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded

English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top