ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สินค้าเกษตร

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สินค้าเกษตร-, *สินค้าเกษตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าเกษตร[N] agriculture goods, Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural exportสินค้าเกษตรส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural importสินค้าเกษตรนำเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Produce tradeสินค้าเกษตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was 10 or 11, my dad used to take us to this county fair.พ่อของฉันเคยพาพวกเรามา งานออกร้านสินค้าเกษตรในชนบทนี่ The Dig (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินค้าเกษตร[n. exp.] (sinkhā kasēt) EN: agricultural product   FR: produit agricole [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top