ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิง

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิง-, *สิง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq ) สิงห์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิง[V] be possessed, See also: haunt, Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย, Example: เสียกบาลเป็นชื่อของอุบายวิธี เพื่อขับไล่ผีร้ายที่เข้ามาสิงอยู่ในคน, Notes: (เขมร)
สิง[N] name of a species of snake, Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูชนิดหนึ่ง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ตาโต เลื้อยเร็ว ออกหากินเวลากลางวัน ไม่มีพิษ
สิงห์[N] Leo, See also: lion, Syn. ราชสีห์, Count unit: ตัว
สิงห์[N] Leo, See also: fifth sign of the zodiac, Syn. ราศีสิงห์, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปสิงห์ เรียกว่า ราศีสิงห์ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิงห์[N] lion, Syn. สิงโต, Example: ฉันหลงอยู่ในป่าทึบ อยู่ท่ามกลางสัตว์ร้ายพวกเสือสิงห์กระทิงแรด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สิงโต[N] lion, Syn. สิงห์, Example: ในปัจจุบันการพบเห็นสิงโตในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีการล่าสัตว์และทำลายป่ากันมาก, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิด Panthera leo ในวงศ์ Felidae ตัวสีน้ำตาล ไม่มีลาย ตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนสร้อยคอยาว ขนปลายหางเป็นพู่ ชอบอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่ง ตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย
สิงสู่[V] dwell, See also: stay (at someone else's abode), Syn. อยู่, Example: เขาสิงสู่อยู่ในบ้านร้างหลังนี้, Thai definition: อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตน
สิงสู่[V] dwell, See also: stay (at someone else's abode), Syn. อยู่, Example: เขาสิงสู่อยู่ในบ้านร้างหลังนี้, Thai definition: อาศัยอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตน
สิงสถิต[V] dwell, See also: reside, live, Syn. อาศัย, สิง, สถิต, Example: วิญญาณของมารร้ายยังสิงสถิตอยู่ในศาลเจ้าร้าง, Thai definition: เข้าไปอาศัยอยู่
สิงหนาท[N] voice of the king, Syn. สีหนาท, Example: มีพระบรมราชโองการสิงหนาทให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระสงฆ์สามเณรแลทวยราษฎร์ทั้งปวง, Thai definition: พระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่น่าเกรงขาม เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิงก. อยู่, เข้าแทรกอยู่ เช่น ผีสิง, สึง ก็ว่า, (ปาก) อยู่, มาอาศัยอยู่, เช่น เพื่อน ๆ ของลูกมาสิงอยู่ที่บ้านหลายคน, สิงสู่ ก็ว่า.
สิงดู ตะลาน ๑.
สิงน. ชื่อแมลงพวกมวนหลายชนิดในสกุล Leptocorisa วงศ์ Alydidae ลำตัวแคบ สีน้ำตาล ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ดูดกินน้ำเลี้ยงเมล็ดอ่อนของข้าวทำให้เมล็ดลีบ ที่พบบ่อยได้แก่ ชนิด L. oratorius (Fabricius) และชนิด L. acuta (Thunberg), กระฉง หรือ ฉง ก็เรียก.
สิงขร(-ขอน) น. สิขร.
สิงคลิ้งว. งามอย่างสง่า เช่น บพิตรพ่องามสิงคลิ้ง (ลอ).
สิงคลี(-คฺลี) ว. วุ่นวาย, พัลวัน.
สิงคาร(-คาน) น. ศฤงคาร, สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก.
สิงคาล(-คาน) น. หมาป่า, หมาจิ้งจอก, สิคาล ก็ว่า.
สิงคีน. สัตว์มีเขา, วัว, ควาย
สิงคีชื่อปลาชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สิงโต
คำที่มักเขียนผิด คือ สิงห์โต [คำที่มักเขียนผิด]
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
Singaporeสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Apesสิงชั้นสูง, ลิงใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
August?สิงหา? Eight Below (2006)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด The Old Man and the Sea (1958)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
After that, he began to dream of the long yellow beach... ... and he saw the first of the lions.หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะฝัน ชายหาดยาวสีเหลือง และเขาเห็นครั้งแรกของสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
And he waited to see if there would be more lions, and he was happy.และเขารอที่จะดูว่ามี จะเป็นสิงโตมากขึ้นและเขามี ความสุข The Old Man and the Sea (1958)
The old man was dreaming about the lions.ชายชรากำลังฝันเกี่ยวกับสิงโต The Old Man and the Sea (1958)
What's that... It's haunted, you know.นั่นอะไร มันคือผีสิงที่คุณรู้ว่า Help! (1965)
This wing of the palace is haunted.ปีกของพระราชวังนี้มีผีสิง Help! (1965)
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา Jaws (1975)
Larry, if we make an effort today, we might be able to save August.เเลร์รี่ ถ้าเราพยายามกันวันนี่ เราอาจจะช่วยเดือนสิงหาฯ ไว้ได้ Jaws (1975)
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ! Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิง[v.] (sing) EN: dwell ; live   FR: demeurer ; habiter
สิง[v.] (sing) EN: haunt ; inhabit ; be haunted ; be possessed   FR: hanter
สิงคโปร์[n. prop.] (Singkhapō) EN: Singapore   FR: Singapour [m]
สิงสถิต[v.] (singsathit) EN: dwell ; reside ; live   
สิงสู่[v.] (singsū) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)   
สิงหา[n.] (singhā) EN: August   FR: août [m]
สิงหาคม [n.] (singhākhom) EN: August   FR: août [m]
สิงห์[n.] (sing) EN: lion   FR: lion [m]
สิงห์บุรี[n. prop.] (Sing Burī) EN: Sing Buri   FR: Sing Buri
สิงโต[n.] (singtō) EN: lion   FR: lion [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
Pte Ltd(n) เป็นคำย่อมาจาก private company limited by share หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นชื่อย่อภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์, S. Ltd, R. corporation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
August[N] สิงหาคม
king of beasts[N] ราชสีห์, See also: สิงโต, เจ้าป่า
Leo[N] ราศีสิงห์, See also: สิงห์
lion[N] สิงโต, See also: ราชสีห์
lioness[N] สิงโตตัวเมีย
mountain lion[N] สิงโตภูเขา, See also: แมวป่าขนาดใหญ่, Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion[N] สิงโตภูเขา, Syn. cat
puma[N] สิงโตภูเขา, Syn. panther
sea lion[N] สิงโตทะเล
Singburi[N] สิงห์บุรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
amphichroic(แอมฟิโคร' อิค) adj. ซึ่งให้สีใดสีหนึ่งจากสิงสี (กับกรดหรือกับด่าง), Syn. amphichromatic
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon

English-Thai: Nontri Dictionary
August(n) เดือนสิงหาคม
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย,ซึ่งปรากฏในรูป,ซึ่งจุติลงมา
incarnate(vt) จุติลงมา,สิงอยู่ในกาย,อวตาร,เกิดเป็น,มาเกิดใหม่
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海象[セイウチ, seiuchi] (n ) สิงโตทะเล
獅子[しし, shishi] (n ) สิงโต ราชสีห์ , See also: R. 獅子座

German-Thai: Longdo Dictionary
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Löwe(n) |der, nur Sg.| ราศีสิงห์, See also: Sternzeichen
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top