ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำเร็จผล

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำเร็จผล-, *สำเร็จผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำเร็จผล[V] succeed, See also: be a success, accomplish, Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
สำเร็จผล[V] succeed, See also: achieve, Syn. สำเร็จ, ได้ผล, สัมฤทธิ์ผล, Example: การงานจะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้หากรู้จักประมาณสถานการณ์ได้ถูกต้อง, Thai definition: ได้ผลอย่างที่ตั้งใจไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้สำเร็จผล เช่น สอบได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A most successful campaign.การรณรงค์สำเร็จผล Underworld (2003)
I know how the world works, and for your plan to succeed, you need a public face.และเพื่อให้แผนคุณสำเร็จผล คุณต้องการหน้าตาท่าสังคม Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
But in order for a global pandemic to be successful, the host has to survive long enough to spread the disease.สำเร็จผล พาหะจะต้องรอดชีวิตนานพอที่จะ แพร่กระจายเชื้อโรค One Will Live, One Will Die (2011)
But in order for that to work, the store actually has to turn a profit.แต่เพื่อให้สำเร็จผล ร้านจะต้องมีกำไรซะก่อน Chuck Versus the Zoom (2011)
I am pleased to report that our efforts with Mr. Northman have finally borne fruit.ผมยินดีที่จะรายงานว่า ความพยายามของเราที่มีต่อคุณนอร์ทแมน ท้ายที่สุด ก็สำเร็จผล Gone, Gone, Gone (2012)
And all the little changes they've made to the suspension on the convertible are so successful they're applying them to the coupe as well.และการปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อย ให้กับระบบกันสะเทือนสำหรับ รุ่นเปิดประทุนก็สำเร็จผล พวกเขาเลยเอาไปปรับ ให้เข้ากับรุ่นคูเป้ด้วย Episode #18.2 (2012)
America, your prayers have been answered.อเมริกาเอ๋ย คำขอของพวกเธอได้สำเร็จผล Love, Love, Love (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำเร็จผล[v. exp.] (samret phon) EN: succeed ; be a success ; accomplish ; achieve   FR: accomplir avec succès ; terminer avec fruit

English-Thai: Nontri Dictionary
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top