ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำคัญยิ่ง

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำคัญยิ่ง-, *สำคัญยิ่ง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things... that are more important.สิ่งที่... สำคัญยิ่งกว่านี้. Cinema Paradiso (1988)
It's of paramount importance, during the sad weeks ahead, the eyes of the W.B.A. remain-มันเป็นความสำคัญยิ่งในช่วงเศร้าสัปดาห์ข้างหน้าสายตาของ remain - ชอัลเบียน Pulp Fiction (1994)
So it's rather crucial we leave on time.แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่ง ที่เราจะต้องออกเดินทางให้ตรงเวลา Gattaca (1997)
Much more than that, I hope.สำคัญยิ่งกว่านั้นอีก Pola X (1999)
I appreciate that you have issues of great importance, but I imagine your son's education...ฉันคิดว่าหล่อนจะมีปัญหา ที่สำคัญยิ่งกว่านี้เสียอีก แต่หม่อมฉันคิดว่า ถึงเวลาที่พระโอรสจะต้องทรงศึกษาแล้วเพคะ Anna and the King (1999)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)
I protect that which matters most.ผมปกป้องสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า The Matrix Reloaded (2003)
I believe this night holds for each and every one of us the very meaning of our lives.ผมเชื่อว่าคืนนี้ได้รวมเอาความหมายอันสำคัญยิ่ง ของชีวิตพวกเราแต่ละคนเอาไว้ The Matrix Reloaded (2003)
And who pleases them, that's very important.และ ชายใดๆนั้น ก็ต้องพร้อมใจที่จะรักนางเช่นกัน สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง Mulan 2: The Final War (2004)
Loss is higher than one would expect, considering your level of security.ความผิดพลาดสำคัญยิ่งกว่าสิ่งที่คาดหวัง, นั่นเป็น ระดับความปลอดภัยของคุณ Firewall (2006)
ASSOCIATED WITH SUCH A WORTHY AND IMPORTANT CAUSE.ได้เกี่ยวข้องกับการทำสิ่งที่มีค่าและสำคัญยิ่ง Betty's Wait Problem (2007)
But for me its really important between 4 millions of mithai.แต่มันสำคัญยิ่งสำหรับฉัน เมื่อเทียบกับเงิน4ล้านของมิเทล Om Shanti Om (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำคัญยิ่ง[adj.] (samkhan ying) FR: vital ; capital

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polar[ADJ] สำคัญยิ่ง, See also: สำคัญ, ซึ่งเป็นศูนย์กลาง, เป็นใจกลาง, Syn. central, pivotal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
everyplacepron.,n. ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,สิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง.
headshipn. ตำแหน่งผู้นำ,ความสำคัญยิ่งยวด
paramount(แพ'ระเมาทฺ) adj. สำคัญยิ่ง,สูงสุด ตัวอย่าง: (paramount concern)
unessential(อันอะเซน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่สำคัญ,ไม่สำคัญยิ่งยวด,ไม่จำเป็น, See also: unessentially adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า,สำคัญยิ่ง,เหนือกว่า
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
staple(adj) เป็นหลัก,สำคัญยิ่ง,เป็นพื้น,เป็นแก่น
vital(adj) เกี่ยวกับชีวิต,สำคัญยิ่ง,จำเป็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top