ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำคัญมาก

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำคัญมาก-, *สำคัญมาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's very important because if you don't have a motive, where's your case, right?นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าคุณไม่ได้มีแรงจูงใจที่เป็นกรณีของคุณใช่มั้ย? 12 Angry Men (1957)
Fathers don't seem to think it's important any more.พ่อดูเหมือนจะไม่คิดว่ามันสำคัญมาก ๆ 12 Angry Men (1957)
To be quoted just once - very important to him.ที่จะยกมาเพียงครั้งเดียว - สำคัญมากสำหรับเขา 12 Angry Men (1957)
It's very important.มันเป็นสิ่งสำคัญมากThe Ugly American (1963)
It's got to be a good pitch because a very important bod is going to see it.คนที่สำคัญมากคือจะไปดูมัน เท่าไหร่เธอ? How I Won the War (1967)
Show this very important bod just how high the British soldier can get his tail.แสดงนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ ที่สำคัญมากเพียงวิธีการที่สูง ทหารอังกฤษจะได้รับหางของ เขา How I Won the War (1967)
Crippled you.มันเป็นสิ่งสำคัญมาก How I Won the War (1967)
- Play on!คุณอาจจะไม่ตกออกไปจนถึง สิ่งที่สำคัญมาก How I Won the War (1967)
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว The Godfather (1972)
Cut the crap. I have more important things for you. How's Paulie?ตัดอึ ฉันมีสิ่งที่สำคัญมากขึ้นสำหรับคุณ วิธีพอลลี่คืออะไร? The Godfather (1972)
- What I'm doing here is important. - Important?- สิ่งที่ฉันพยายามทำอยู่นี่สำคัญมาก The Little Prince (1974)
Your flower is very important.ดอกไม้ของเธอสำคัญมาก The Little Prince (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial

English-Thai: Longdo Dictionary
a big cheese(slang) เป็นสำนวนแปลว่า คนที่สำคัญมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bread-and-butter[ADJ] สำคัญมาก, See also: เป็นพื้นฐาน
crucial[ADJ] สำคัญมาก, Syn. importance, decisive, critical
major[ADJ] สำคัญมาก, Syn. important, crucial, Ant. minor
portentous[ADJ] สำคัญมาก, Syn. extraordinary, significant
principal[ADJ] สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, See also: เป็นส่วนใหญ่, Syn. first, foremost, highest, Ant. unimportant
vital[ADJ] สำคัญมาก, Syn. essential, crucial, needed, Ant. throwaway, unnecessary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
gospel(กอส'เพิล) n.,adj. คำสั่งสอนหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์,ลัทธิหรือความเชื่อที่มีความสำคัญมาก.
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
grand-Pref. "ยิ่งใหญ่,มหึมา,สำคัญมาก"
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
magnate(แมก'เนท) n. ผู้มีอิทธิพลมาก,ผู้มีความสำคัญมาก,นักธุรกิจที่มีอิทธิพลมาก., See also: magnateship n.
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little

English-Thai: Nontri Dictionary
crucial(adj) สำคัญมาก,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,ถึงพริกถึงขิง,รุนแรง,ร้ายแรง
precious(adj) ล้ำค่า,เป็นที่รัก,มีค่ามาก,สำคัญมาก,อย่างยิ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
spießig(adj) เป็นคำขยายคนที่ชอบทำตัวเป็นนักอนุรักษ์นิยมหรือคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นสำคัญมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top